Gwneud arian // Making money

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r mwyafrif o arian yn dechrau ar ffurf ingotiaid... // Most coins start as ingots...
disgrifiad o’r llun...ond rhai ar ffurf weiren // ...and some as wire
disgrifiad o’r llunOnd mae'r holl fetel yn cyrraedd ar gefn lori // But most of the metal arrives on the back of a lorry
disgrifiad o’r llunOnd yr un yw eu tynged... // But their fate is the same...
disgrifiad o’r llunMae'n cael ei brofi trwy'r broses // It's tested throughout
disgrifiad o’r llunCyn cael ei rolio yn stripiau tenau, hir // Before being rolled into long, thin strips
disgrifiad o’r llunMae rhain wedyn yn cael eu storio yn barod i'w defnyddio // These are then stored in preparation for use
disgrifiad o’r llunBant â nhw wedyn i beiriant tyllu sydd yn taro darnau crwn o'r stribedi // These rolls are then fed into a machine which punches blanks from the strips
disgrifiad o’r llunRhain sy'n dod mas y pen arall // And hey presto, these come out the other end
disgrifiad o’r llunRhaid cadw golwg fod rhain yn gywir o ran maint a safon // These must be examined for size and quality
disgrifiad o’r llunReit, beth wnawn ni gyda hwn te? // Right, what'll we do with this then?
disgrifiad o’r llunMewn rhan arall o'r adeilad, mae templed ar gyfer y darnau arian yn cael ei baratoi // In another part of the building, templates for the coins are prepared
disgrifiad o’r llunWrth reswm, rhaid i rhain fod yn berffaith // Obviously, these need to be perfect
disgrifiad o’r llunCyn eu stampio, rhaid rhoi'r 'sgrifen ar yr ymyl // Before being stamped, the writing needs to be put on the edge
disgrifiad o’r llunY peiriant yn rhoi ei stamp ar yr arian // The machine stamping the coins
disgrifiad o’r llunMae'n bosib i'r peiriannau daro tua 700 o ddarnau pund neu ddwy bunt y funud // These machines strike up to 700 pound and two pound coins per minute
disgrifiad o’r llunRhaid sicrhau safon wrth reswm // Standards have to be maintained
disgrifiad o’r llunYn hapus ar ôl diwrnod caled o waith // An enriching day's work