Ymchwilio i farwolaeth dau frawd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Isle of Man police
Disgrifiad o’r llun,
Canfuwyd Torin (ar y chwith) a Jacques Lakeman yn farw ddydd Llun

Mae'r heddlu ym Manceinion yn ymchwilio i farwolaethau myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth a'i frawd hŷn.

Cafodd cyrff Torin Lakeman, oedd yn 19 oed, a'i frawd Jacques, 20 oed, eu darganfod mewn ystafell uwchben tafarn yn y ddinas brynhawn dydd Llun.

Roedd y ddau frawd o Ynys Manaw yn wreiddiol, ac roedd Torin yn fyfyriwr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dyw'r heddlu ddim yn trin eu marwolaeth fel un amheus ond maen nhw'n disgwyl canlyniadau profion tocsicoleg ac archwiliad post mortem.

Mae'r Brifysgol wedi rhoi teyrnged iddo gyda chyfarwyddwr yr Ysgol Fathemateg Ffiseg a Chyfrifiadureg - yr Athro Qiang Shen - yn dweud ei fod yn fyfyriwr galluog, ac wedi llwyddo yn dda hyd yma.

"Bydd yn cael ei gofio'n fawr gan ei gyd-fyfyrwyr a'i athrawon," meddai, "ac yn amlwg tipyn o sioc wrth glywed y newyddion bod un o'n myfyrwyr wedi marw, a hynny ynghyd a'i frawd."

Mae'r brifysgol hefyd wedi rhybuddio'u myfyrwyr am y cyffur MDMA, er nad ydyn nhw'n cadarnhau unrhyw gysylltiad rhwng hynny a'r marwolaethau.

Ffynhonnell y llun, Google Images
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i'r brodyr mewn ystafell uwchben The Grapes Inn ddydd Llun

Wrth siarad gyda BBC Cymru, dywedodd swyddog o'r Brifysgol a ddywedodd bod Heddlu Dyfed Powys, o glywed am farwolaeth myfyriwr, wedi cysylltu gyda nhw yn gofyn iddyn nhw rybuddio myfyrwyr a staff am straen newydd o'r cyffur MDMA sydd fel arfer ar werth ar y we.

Mae straen newydd o'r cyffur yma yn hynod beryglus am fod 'na oedi yn gallu bod cyn bod sgil effeithiau'r cyffur yn taro rhywun, ac y byddai rhywun o bosib yn cymryd mwy.

Dywedodd heddlu Dyfed Powys eu bod nhw'n teimlo dyletswydd i ofyn i'r Brifysgol, sydd â chymaint o fyfyrwyr, i rannu'r rhybudd hwn.

Does dim i awgrymu bod y cyffuriau wedi cael eu prynu yn Aberystwyth, ac fe fydd hynny yn rhan o unrhyw ymchwiliad gan Heddlu Manceinion.