Cyffuriau: Gwahardd chwaraewr rygbi

  • Cyhoeddwyd
Nick ClancyFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Nick Clancy brawf positif ym mis Awst

Mae'r corff sy'n gyfrifol am reoli'r defnydd o gyffuriau mewn chwaraeon yn y DU - UKAD - wedi cadarnhau bod chwaraewr rygbi o Gymru wedi ei wahardd o bob camp am gyfnod o ddwy flynedd.

Mae Nick Clancy yn chwaraewr sydd wedi ei gofrestru gyda chlwb Bôn-y-maen, sy'n chwarae yn y bencampwriaeth ac yn un o'r timau sy'n bwydo carfan y Gweilch.

Ym mis Awst eleni fe brofodd Clancy yn bositif am dri chyffur anabolaidd - stanzolol, nandrolone a drostanolone - sydd wedi'u gwahardd ym myd y campau am eu bod yn gwella perfformiad.

Bydd ei waharddiad yn weithredol o 4 Medi eleni tan 3 Medi 2016.

Dywedodd Graham Arthur o UKAD: "Mae côd gwrth gyffuriau y byd 2015 yn delio'n llym gyda rhai, fel Nick Clancy, sy'n dewis cymryd cyffuriau yn fwriadol.

"Y flwyddyn nesaf, bydd unrhyw athletwr sy'n fwriadol yn ceisio gwella perfformiad yn y modd yma yn cael ei wahardd am bedair blynedd yn awtomatig."

Nick Clancy yw'r pedwerydd chwaraewr rygbi o Gymru sydd wedi ei wahardd gan UKAD ar hyn o bryd am droseddau cyffuriau ar hyn o bryd. Y tri arall yw:

  • Peter Davies - clwb Cyn Ddisgyblion Ysgol Uwchradd Casnewydd - dwy flynedd;
  • Christopher Edwards - clwb Tredegar - tair blynedd;
  • Dean Colclough - gynt o glwb Abertawe - wyth mlynedd am ei fod wedi ei gael yn euog o gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon mewn chwaraeon hefyd.