Ffair Aeaf Llanelwedd 2014 // Winter Fair, Llanelwedd 2014

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae cadw'r sgidiau'n lân yn waith caled // Keeping one's boots clean is hard work
disgrifiad o’r llunY twrciod yn barod ar gyfer y Dolig // A sure sign that Christmas is not far away
disgrifiad o’r llunMae trefnydd yr arddangosfa hon yn haeddu pluen yn ei het // A feather in one's cap for the organiser of this display
disgrifiad o’r llunDau fochyn swil // Pig shy in the pig sty?
disgrifiad o’r llunDim ond y brethyn gorau i ffermwyr Cymru // Only the finest threads for Wales's farmers
disgrifiad o’r llunTybed os wnaeth Roy Edwards, enillydd Fferm Ffactor eleni, fwynhau'r mins peis 'ma!? // Have you heard of 'designer mince pies'? These are labelled with the logo of S4C's popular farming competition 'Fferm Ffactor'
disgrifiad o’r llunCig o'r safon ucha // Meat of the highest standard
disgrifiad o’r llunMae'r ffair yn lle da i gwrdd â hen gyfeillion am phaned a chlonc // An ideal place for old friends to catch up over a cuppa!
disgrifiad o’r llunMae hyd yn oed ceffylau angen 'sgidiau newydd weithiau! // Even horses need new shoes sometimes!
disgrifiad o’r llunArddangosfa Pedoli // Shoeing exhibition
disgrifiad o’r llunBarod amdani! Ble mae'r cylch cystadlu? // Ready as we'll ever be!
disgrifiad o’r llunMae rhaid i chi edrych ar eich gorau pan yn cystadlu yma // You have to look your best when competing at the Winter Fair
disgrifiad o’r llunUn o feirniaid y dydd yn barod am ddiwrnod caled o waith // Ready for a long day of judging
disgrifiad o’r llunBarod am yr helfa // Ready for the hunt
disgrifiad o’r llunRoedd y maes yn Llanelwedd dan ei sang // The dry weather attracted a large number of visitors
disgrifiad o’r llunMae cerdded o amgylch y maes yn waith blinedig // Visiting the variety of attractions can be tiring work
disgrifiad o’r llunMae rhywun i weld yn mwynhau ysbryd y Nadolig // Someone seems to have got into the Christmas spirit
disgrifiad o’r llunMae'n brysur yn y sied wartheg // It's busy in the cattle shed