Dim lladd Halal yng Nghymru?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Dylai pob anifail sy'n cael ei ladd yng Nghymru gael ei lonyddu gyda gwn yn gyntaf, dyna farn cangen Cymru o Gymdeithas y Milfeddygon Prydeinig.

Ar ddiwrnod cyntaf y Ffair Aeaf yn Llanelwedd mae Llywydd y Gymdeithas, Rob Davies, yn galw ar Lywodraeth Cymru i ail feddwl am ganiatâu i rai anifeiliaid gael eu lladd heb eu llonyddu yn gyntaf, yng Nghymru.

Y ddeddf ar hyn o bryd yng Nghymru ydy bod yn rhaid i bob anifail gael ei lonyddu cyn cael ei ladd mewn lladd-dŷ ond mae gwaharddiadau yn bodoli ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu lladd at ddiben rhai cymunedau a chrefyddau.

Fe fyddai hyn yn effeithio ar gigoedd Halal a Kosher yn bennaf sy'n gysylltiedig a chrefyddau Mwslemiaid ac Iddewon.

Nid oes lladd-dŷ cig Kosher yng Nghymru ond mae wyth o ladd-dai sydd yn caniatau i anifeiliad gael eu lladd yn arddull cig Halal.

Mae Cymdeithas y Milfeddygon yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi diwedd ar y drefn lle caiff rhai anifeiliad ei heithrio ac i sicrhau fod pob anifail yn cael ei lonyddu.

Yn ôl Rob Davies "mae tystiolaeth wyddodnol yn dangos bod lladd anifail heb ei lonyddu yn gyntaf yn golygu bod yr anifail yn teimlo poen wrth gael ei ladd."

"Mae pryder a lles yr anifeiliaid yn y lladd-dŷ o bwys mawr i'n haelodau. Mae deiseb gan y Gymdeithas yn barod wedi denu dros 79,000 o lofnodion, felly rydym yn credu bod hyn yn dangos pa mor bwysig ydy'r mater yma."

"Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru i unioni ei pholisiau."

Mae RSPCA Cymru hefyd yn cefnogi'r ddeiseb.