Cais teulu Cheryl James i godi ei chorff

  • Cyhoeddwyd
Cheryl JamesFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Cheryl James yng Ngwersyll Deepcut yn 1995

Mae cyfreithwyr ar ran teulu'r milwr Cheryl James o Langollen, a fu farw yng Ngwersyll Deepcut ym mis Tachwedd 1995, wedi gwneud cais i gael codi ei chorff.

Derbyniodd y Barnwr Brian Barker QC gais am hyn wrth iddo gychwyn trafodaethau cyn cynnal cwest newydd i farwolaeth y ferch 18 oed.

Mewn cyfarfod cyn y cwest dywedodd Cofrestrydd Llundain y bydd eisiau amser i ystyried y cais a nifer o geisiadau eraill.

Roedd Y Preifat James yn un o bedwar i farw yn y gwersyll rhwng 1995 a 2002 ar ôl honiadau o fwlian.

Y PEDWAR A FU FARW YN DEEPCUT

Ffynhonnell y llun, Other
  • Sean Benton (chwith), o Hastings, Dwyrain Sussex. Bu farw Mehefin 1995. Cafodd ei ganfod yn farw â phump anaf ergyd gwn i'w frest. Rheithfarn: Hunanladdiad
  • Cheryl James, o Langollen. Bu farw Tachwedd 1995. Roedd ganddi un anaf ergyd gwn i'w phen. Rheithfarn: Agored.
  • Geoff Gray, o Seaham, Sir Durham. Roedd ganddo ddau anaf gwn. Roedd pump ergyd wedi eu tanio. Ddaeth y tri arall ddim i'r golwg. Rheithfarn: Agored
  • James Collinson (dde), o Perth. Roedd ganddo un anaf gwn. Rheithfarn: Agored.

Beirniadaeth hanesyddol

Mae Heddlu Surrey wedi eu beirniadu yn y gorffennol am y modd y maen nhw wedi ymchwilio i farwolaethau'r pedwar.

Cytunodd Heddlu Surrey gyda chyfreithwyr teulu'r Preifat James na fyddan nhw'n cymryd rhan yn eu rôl arferol o gynnig cymorth i'r crwner yn ei ymchwiliad yn sgil y feirniadaeth hanesyddol.

Dywedodd y Barnwr Barker ei fod yn gobeithio cychwyn y gwrandawiad llawn erbyn Pasg 2015.

Mae disgwyl i'r achos bara am ddau fis.

Fe ddywedodd mudiad Liberty y dylai'r barnwr ystyried sefydlu gwefan i bwysleisio'r ymchwiliad newydd yn y gobaith y byddai'n dwyn i gof tystiolaeth sydd ddim eto ei gyflwyno.

Bu farw'r Preifat James o ganlyniad i un ergyd gwn.

Dywed ei theulu ei bod wedi cael ei bwlio ac wedi diodde' sylwadau rhywiol.

Roedd hi'n derbyn hyfforddiant milwrol pan gafodd ei chanfod yn farw yn y gwersyll.

Fe wnaeth ei rhieni, Des a Doreen James, sydd bellach yn byw yn Llanymynech, Powys, gais drwy fudiad Liberty am gwest newydd ar ôl i'r Ddeddf Iawnderau Dynol gael ei defnyddio i gael gafael ar ddogfennau gan yr awdurdodau am farwolaeth y ferch ifanc.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol