Cymru i dderbyn tua £70m ychwanegol gan Y Canghellor?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does dim rhaid i Gymru wario'r arian ychwanegol ar iechyd

Fe allai Cymru dderbyn tua £70 miliwn ychwanegol gan Y Trysorlys.

Dros y penwythnos fe wnaeth y Canghellor George Osborne addo gwario £2 biliwn yn ychwanegol ar y Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr.

Fe ddaeth y newyddion ddyddiau cyn y bydd Mr Osborne yn cyhoeddi datganiad yr hydref ddydd Mercher.

Y gobaith yw y bydd yr arian ychwanegol, rhwng £65 miliwn a £78 miliwn ar gael i Lywodraeth Cymru yn sgil yr addewid i Loegr.

Ond does dim rhaid i Lywodraeth Cymru wario'r arian yma ar y gwasanaeth iechyd er bod Mr Osborne wedi dweud mai arian ychwanegol yw hyn ar gyfer y gwasanaeth iechyd ar draws Prydain.

Mae adran iechyd Cymru yn gwario dros £6biliwn y flwyddyn ar iechyd.

Pwysau ar iechyd

Yn sgil datganoli mae hawl ganddyn nhw ei wario ar ran arall o'r sector cyhoeddus.

Ond fe ddaw'r arian o ganlyniad i ymateb Llywodraeth Prydain i bwysau ar y gwasanaeth iechyd yn Lloegr.

Mae 'na bwysau tebyg i'w weld yng Nghymru hefyd ac mae'r Ceidwadwyr wedi defnyddio hynny i ymosod ar y Blaid Lafur.

Dywedodd George Osborne ei fod yn hyderus bod ganddo record gref ar yr economi.

Mae economi Prydain yn tyfu yn gynt nag unrhyw aelod arall o wledydd y G7 ond dyw'r record ddim y gorau o ran iechyd.

Mae'r arolygon yn dal i ddweud mai'r Blaid Lafur sy'n arwain o ran iechyd a bod 'na bwysau o hyd ar y gwasanaeth yng Nghymru a Lloegr.

Fe wnaeth y gwasanaeth yn Lloegr orwario a methu targedau gyda'r bai yn cael ei roi gan y Blaid Lafur ar Lywodraeth San Steffan am ddiwygio'r gwasanaeth iechyd.

Ond o ran y gwasanaeth iechyd - er gwaethaf ymosodiadau'r Torïaid ar Lywodraeth Cymru - mae'r arolygon barn dal i ddweud taw'r Blaid Lafur sy'n arwain.

Mae'r Blaid Lafur ym Mhrydain wedi cyhuddo Mr Osborne o fethu ag esbonio o ble y daw'r arian ychwanegol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol