Terfysgaeth: Dau yn y llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Teithiodd Aseel Muthana i Syria ym mis Chwefror

Mae dau ddyn - un o Gaerdydd - wedi ymddangos yn Llys Ynadon San Steffan ddydd Mercher wedi eu cyhuddo o gynorthwyo i baratoi gweithred o derfysgaeth.

Mae Kristen Arne Brekke, sy'n 18 a hefyd yn cael ei adnabod fel Kaleem, wedi ei gyhuddo o gynorthwyo i baratoi am weithred o derfysgaeth drwy gynorthwyo Aseel Muthana, 17 ac o Gaerdydd, i deithio i Syria i ymladd.

Fe wnaeth Mr Brekke, o Stryd Pentre yn ardal Grangetown Caerdydd, gadarnhau ei enw a'i ddyddiad geni yn y gwrandawiad.

Clywodd y llys bod Mr Brekke wedi cynorthwyo Aseel Muthana rhwng Rhagfyr 24 y llynedd a Chwefror 23 eleni.

Mae ail achos yn cael ei drin ar wahân, sy'n ymwneud â'r un digwyddiadau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Kristen Arne Brekke hefyd yn cael ei adnabod fel Kaleem Brekke

Fe wnaeth ail ddyn, Forhad Rahman o Cirencester yn Sir Gaerloyw, ymddangos yn y llys, yntau hefyd wedi ei gyhuddo o gynorthwyo Aseel Muthana rhwng yr un dyddiadau.

Mae o hefyd wedi ei gyhuddo o fod a deunydd all fod o ddefnydd i unigolyn sy'n paratoi at weithred o derfysgaeth yn ei feddiant.

Cafodd y ddau ddyn eu cadw yn y ddalfa gan y Barnwr Emma Arbuthnot, a byddan nhw'n ymddangos yn Llys yr Old Bailey yn ddiweddarach yn y mis.