Cwest i farwolaeth bachgen 15 oed: Rheithfarn naratif

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd James yn ddisgybl yn Ysgol Yr Olchfa.

Mae cwest i farwolaeth sydyn bachgen 15 oed o Abertawe wedi cyhoeddi rheithfarn naratif.

Cafwyd hyd i gorff James Lock yn crogi mewn coedwig ger Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, sy'n eiddo i Brifysgol Abertawe, ar 11 Ebrill eleni.

Roedd James Lock, o ardal Dyfnant, yn ddisgybl yn Ysgol yr Olchfa.

Clywodd y cwest gan ei dad Andrew Lock a ddywedodd bod ei berthynas gyda'i fab wedi newid wedi iddo wahanu oddi wrth fam James, Sarah Jones, ond ei fod yn gobeithio gwella'r berthynas wedi i James newid ei gyfenw i Jones ar ei gyfrif Facebook.

Doedd Ms Jones ddim yn bresennol yn y cwest, ond dywedodd mewn datganiad fod gan James bersonoliaeth ymfflamychol, a'i fod yn berson "byr ei dymer oedd weithiau'n gweithredu heb feddwl yn llawn am oblygiadau ei weithredoedd".

Clywodd y cwest hefyd nad oedd nodyn wedi cael ei adael gan James, a bod profion gwaed yn dangos nad oedd alcohol na chyffuriau yn bresennol yn ei gorff.

Dywedodd Crwner dros dro Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, Colin Phillips, ei fod yn cofnodi rheithfarn naratif yn hytrach nag un o hunanladdiad gan nad oedd wedi ei argyhoeddi bod y bachgen 15 oed wedi deall yn llawn pa mor derfynol fyddai ei weithred.

Mynegodd Mr Phillips ei gydymdeimlad â'r teulu, gan ychwanegu: "Dyma farwolaeth drasig o ddyn ifanc iawn oedd â llawer iawn i'w gynnig.