17 mlynedd i dad am ymosod ar ei fabi pedwar mis oed

  • Cyhoeddwyd

Yn Llys y Goron Abertawe mae tad merch bedwar mis oed wedi derbyn dedfryd o 17 mlynedd am achosi niwed corfforol difrifol bwriadol i'w fabi.

Clywodd y llys fod y tad wedi torri gwddf y ferch fach a niweidio asgwrn ei chefn wedi iddo ei hysgwyd gerfydd ei choesau ac eistedd arni.

Cafodd ei chludo i'r ysbyty ar frys.

Roedd y diffynnydd yn euog o bum cyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol bwriadol ac fe gafodd 12 mlynedd dan glo a chyfnod o 5 mlynedd ar drwydded.

Wrth ddedfrydu'r dyn, fe ddywedodd y Barnwr Keith Thomas: ''Fe ddechreuoch chi ei chamdrin pan oedd hi'n ddim ond dau fis oed ac fe aeth hyn yn ei flaen tan yr oedd hi tua 19 wythnos oed.

"Yn dal i bwyso dim ond 10 neu 11 pwys roedd hi'n fychan a bregus.

''Chi oedd ei thad. Roedd dyletswydd arnoch i ofalu amdani. Am resymau anealladwy fe wnaethoch chi ddewis ei niweidio. Mae'r rhestr o'r hyn wnaethoch chi yn hynod o ddychrynllyd.''