ACau o blaid trafod gwahardd taro plant

  • Cyhoeddwyd
taro plant

Mae 32 o Aelodau Cynulliad wedi pleidleisio o blaid sefydlu pwyllgor traws-bleidiol i edrych ar gyflwyno gwaharddiad ar daro plant yng Nghymru gydag 21 yn erbyn.

Fe ddywedodd gweinidogion Cymreig y byddai'r pwyllgor "yn helpu i annog trafodaeth gyhoeddus".

Ond yn ôl Lindsay Whittle o Blaid Cymru, mae'r pwyllgor yn ddiangen.

Meddai: "Yn ystod y 12 mlynedd diwethaf, mae cefngoaeth gref wedi bod i ddiogelu plant rhan ymosodiadau corfforol yn eu cartrefi - felly pam oedi eto?

"Mae gennym ni'r pwerau i ddeddfu, pam yr angen i drafod materion eto?

"Ydy e'n dacteg oedi arall, i lusgo'r mater heibio terfyn etholiad nesa'r cynulliad? O, ydi."

Yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig, mae'r blaid yn parhau i fod "yn ansicr" a oes angen pwyllgor newydd, gan ddweud y gallai'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymgymryd â'r gwaith.

Ond fe ddywedodd y Democratiaid Rhyddfrydol y bydden nhw'n cefnogi'r cynlluniau.

Fe ddywedodd Aled Roberts AC fod y blaid yn "awyddus iawn i geisio sicrhau fod y ddadl hon, y drafodaeth hon, yn symud yn ei blaen".

Yn ôl gweinidog busnes llywodraeth Cymru, Jane Hutt, fe fydd y pwyllgor "yn helpu i annog trafodaeth gyhoeddus" ac yn galluogi "arolwg manwl o'r dystiolaeth".