Aelod o'r Clwb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Stiwdio'r Clwb Rygbi: on'dyw e'n fach?

Mae e'n edrych mor hawdd ond dyw e? Ac ry'n ni yn ei gymryd yn ganiataol. Ond faint o waith sydd yna i sicrhau eich bod yn gallau mwynhau holl gyffro gêm rygbi fyw ar y sgrin fach?

Golygydd Sgriptiau Pobol y Cwm yw Nerys Wyn Davies, ond y penwythnos diwethaf fe gafodd hi'r cyfle i helpu tîm Y Clwb Rygbi Rhyngwladol wrth iddyn nhw ddarlledu'r gêm fawr rhwng Cymru a Seland Newydd yn fyw i wylwyr S4C. Mae Nerys wedi rhannu dyddiadur ei diwrnod gyda Cymru Fyw:

Disgrifiad o’r llun, Nerys Wyn Davies

Dechrau yn y dechrau'n deg

12:00 - Cyrraedd Caerdydd gyda fy mhas BBC a fy mhas i Stadiwm y Mileniwm. Roedd rhain wedi cael eu stwffio yn saff o dan fy siwmper achos do'dd dim un ffordd o'n i'n mynd i risgo colli hwn. Crwydro o gwmpas y ddinas am sbel er mwyn teimlo naws y dorf.

14:50 - Cyrraedd y tu fas i'r stadiwm. Ffeindio'n hunan mewn labyrinth o goridorau yng nghrombil Stadiwm y Mileniwm a chrwydro o gwmpas am sbel cyn dod o hyd i Ystafell y Cyfryngau. Roedd Jeremy Guscott a John Inverdale yna. Twr o bobl yma yn ysgrifennu adroddiadau, ac yn gweithio ar eu cyfrifiaduron yn barod ar gyfer y gêm fawr.

Disgrifiad o’r llun, Y 'scanner'

Sganio'r 'scanner'

15:10 - Cyrraedd y scanner - sef lori fawr yn llawn offer technegol. Dyma lle ma'r lluniau, y clipiau a'r sain yn cael eu gosod at ei gilydd. O'dd y tu fewn fel rhwbeth mas o Doctor Who - wal o sgriniau teledu a bwrdd anferth llawn botymau.

Roedd sawl person yn yr ystafell hon, Cyfarwyddwr, Cymysgydd lluniau, Cydlynydd, Cynhyrchydd, person graffeg a pherson sain - a fi. O'dd hi'n gyfyng iawn yma, ond yn eitha clud.

15:25 - Mynd am dro i'r stafell goluro. Fan hyn roedd Gareth Roberts, Ken Owens a Dwayne Peel i gyd yn cael eu coluro, yn barod i fod ar gamera. Ar ôl i Dot Davies gael ei cholur hefyd fe ddaeth Jeremy Guscott mewn. Tybed os oedd e'n fy nilyn i?

Disgrifiad o’r llun, Y cyhoeddwr yn ymarfer cyn y gêm

Gobaith am goron driphlyg?

15:21 - Cyffro! Clywed sgôr y gêm bêl-droed rhwng Abertawe v Man City: gôl yr un! Pawb yn teimlo'n obeithiol nawr y gallai Cymru a Cleverly hefyd ennill ac y byddai Caerdydd yn le i ddathlu sawl buddugoliaeth heno. Nôl â fi i'r scanner a gosod fy hunan mewn cornel yng nghefn y cerbyd yn barod i wylio'r rhaglen yn cael ei chreu.

16:13 - Y timoedd yn cyrraedd a'r camerâu yn dilyn y chwaraewyr i'r ystafelloedd newid. Finne'n teimlo'n nerfus. Sgwn i sut oedd eu nerfau nhw?

16:14 - Yn ystod y tri chwarter awr nesa', roedd y Cyfarwyddwr, y bobl sain, y bobl camera a'r criw i gyd yn ymarfer rhannau o'r rhaglen. Roedd trafodaeth am graffeg y timoedd, gyda mân newidiadau yn cael eu gwneud er mwyn gwneud yn siŵr fod manylion pob chwaraewr yn gywir. Graffeg? Check. Sain? Check. Camerâu? Check. Stiwdio?Check.

Gwyn a Gatland

Disgrifiad o’r llun, Amser colur! Ken Owens a Dwayne Peel yn disgwyl yn amyneddgar am eu tro yn y gadair

16:20 - Cyfweliad Gatland a Gwyn Jones - gyda Gwyn Jones yn gorffen y cyfweliad gyda'r geiriau "Let's make some history today". Roedd hyd y cyfweliad yn holl bwysig, gyda Hugh yn y scanner yn cyfri lawr er mwyn i Gwyn Jones glywed faint o amser oedd ar ôl ganddo… Pump, pedwar, tri, dau… un."

Fe ddaeth y cyfweliad i ben ac mi fyddai'r rhan yma yn cael ei gollwng mewn i'r rhaglen nes ymlaen.

16:27 - Ymarfer y sgwrs gynta' rhwng Gareth Roberts a'r cyflwynwyr ar y cae. Cyfle i'r bobl ar gamera gael yr onglau a'r lluniau yn iawn, ac i'r cyflwynwyr gael syniad o hyd y cyfweliad oedd angen.

Barod amdani

16:30 - Trafod mwy o gynnwys y rhaglen, a sôn am holi Dwayne Peel am yr Haka, ac angen sicrhau bod modd i Dwayne fynd o'r cae i'r stiwdio. Trafod pryd yn gwmws fyddai hyn yn digwydd, a phwy fyddai'n gyfrifol am ei gael i'r stiwdio yn brydlon.

Disgrifiad o’r llun, Cyfarfod cynhyrchu cyn y gêm

16:45 - "15 minutes to air. 15 minutes to air", a Gwyn Jones yn cael ei recordio yn cyfweld â Steve Hansen, hyfforddwr y Crysau Duon, eto er mwyn defnyddio'r cyfweliad yn ystod y rhaglen.

16:46 - "Ma'r Hoff ar network! Hoff is in the House! - Roedd ambell un wedi cyffroi yn fwy na'r llall am hyn.

16:57 - "Three minutes to air"… wedyn clywed llais y Cynhyrchydd "Joiwch e… hoeliwch e", a dyma ddechrau'r rhaglen-"Cue VT!

17:00 - Dechrau rhaglen Y Clwb Rygbi Rhyngwladol - y cyfweliadau yn mynd fel watsh, y cyflwynwyr yn gyfforddus ac yn hyderus a'r lluniau a'r lleisiau yn plethu yn berffaith.

Cyfrinachau yn ei glust

Yn ystod y gêm, Gareth Charles, Gwyn Jones a Dwayne Peel oedd yn sywlebu. Roedd Iolo Evans, cyfarwyddwr Y Clwb Rygbi yn plethu'r cyfweliadau, y graffeg a'r sylwebaeth Gymraeg gyda'r lluniau yma, ac roedd yn cadw llygad ar bopeth.

Disgrifiad o’r llun, Mae'r 'scanner' yn debyg i dardis Dr Who

Os oedd 'na sylw gan un o'r sylwebwyr am un o chwaraewyr Cymru, mi fyddai'r Cyfarwyddwr yn gofyn i un o'r camerâu ganolbwyntio ar y chwaraewr dan sylw.

Roedd 'na gyfathrebu cyson rhwng y Cyfarwyddwr, y Cynhyrchydd a Gareth Roberts, ac roedd yn anhygoel gwybod faint oedd yn cael ei ddweud yn ei glust tra roedd e'n cyflwyno, ond fydde'r gwyliwr ddim callach.

Disgrifiad o’r llun, Mae pob gwifren yn bwysig

Cyffrous

Roedd cyffro hanner cyntaf y gêm yn anhygoel, gyda'r frwydr rhwng y ddau dîm yn agos, ond yn y scanner, roedd gan bawb ei waith ac roedd gan bawb ei ddyletswydd, ac roedd pawb yn weddol dawel. Doedd dim posib ymgolli yn y gêm, neu mi fyddai'r rhaglen wedi mynd yn yfflon.

Doedd dim amser gan bobl i ymlacio, ac yn ystod yr hysbysebion, roedd y cyfarwyddwr a'r cynhyrchydd yn siarad yn gyson gyda Gareth Roberts, ac roedd yn gyfle iddo fe, Gareth Edwards a Ken Owens wylio clipiau o'r sgrym, er mwyn gallu eu trafod â Paul James mewn mwy o fanylder ar ôl y toriad.

Chwarae am 80 munud

Roedd proffesiynoldeb pawb oedd ynghlwm â chreu'r rhaglen yn anhygoel ac roedd hi'n amlwg fod gan bawb yr un nod - sef i greu rhaglen gyffrous, o safon.

Roedd hi'n gêm anhygoel, gyda Chymru yn rheoli am ran helaeth o'r gêm, ond fe ddangosodd y Crysau Duon pa mor bwysig yw chwarae am wythdeg munud, ac roedden nhw unwaith eto yn fuddugoliaethus.

Dotio ar Dot

Roedd Dot Davies yn cyfweld â Warren Gatland ar ddiwedd y gêm ac roedd hi'n cael negeseuon cyson gan y Cynhrychydd -

"Cofia holi am injuries. Injuries Dot. Injuries… gofyn shwd ma'r chwaraewyr ga'th eu hanafu. Injuries Dot…"

.

Disgrifiad o’r llun, Deiniol Jones a Dot Davies

Gyda hyn i gyd yn mynd ymlaen yng nghlust Dot, fyddech chi byth 'di gwybod wrth ei gwylio hi'n cyfweld â Gatland. Cwbwl broffesiynol a dim owns o banic

"And to finish Warren - any news on the injured players?" - Da iawn Dot.

Diwrnod cofiadwy

Ro'dd hi'n gêm gofiadwy, ac i mi roedd cael cipolwg y tu ôl i'r llen yn sicr yn brofiad bythgofiadwy. Es i adre ar ôl i'r gêm orffen, ca'l glased o win, a setlo o flaen y teledu.

Nes wylio'r gêm a rhaglen Y Clwb Rygbi unwaith eto, gan wybod ychydig mwy am yr hyn oedd wedi digwydd y tu ôl i'r llenni.

Disgrifiad o’r llun, Y tri yn y stiwdio yn siomedig gyda'r canlyniad