Troi golygon at y Springboks

  • Cyhoeddwyd
Tîm Cymru wedi'r golled yn erbyn De AffricaFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Warren Gatland yn canmol 'ymdrech ac ymroddiad' Cymru yn ystod y gêm yn erbyn De Affrica

Er gwaetha'r golled yn erbyn Seland Newydd ddydd Sadwrn, mae prif hyfforddwr rygbi Cymru Warren Gatland yn credu y gall ei dîm guro De Affrica yn eu gêm ola' yng nghyfres yr hydref.

Y Springboks oedd yn fuddugol yn erbyn Yr Eidal, o 22-6, tra bod Cymru wedi colli o 34-16 yn erbyn y Crysau Duon.

Roedd gobeithion Cymru'n dal yn fyw hyd at 67 munud, ac roeddan nhw ar y blaen ar brydiau. Ond roedd hi'n fuddugoliaeth gyfforddus i Seland Newydd yn y diwedd.

Bydd Cymru'n herio De Affrica yng Nghaerdydd ar 29 Tachwedd.

Yn ôl Gatland, mae ei dîm yn benderfynol ar ôl eu perfformiad argyhoeddedig yn erbyn y Crysau Duon.

"Os ydyn nhw'n rhoi'r un ymdrech, angerdd ac ymrwymiad, yna rydyn ni'n ddigon da i ennill yr wythnos nesa'," meddai.

Roedd Cymru ar y blaen 16-15 ddeng munud cyn y diwedd, ond fe sgoriodd Seland Newydd dri chais mewn chwe munud gan selio'r fuddugoliaeth.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
"Roedd 'na adegau yn ystod y chwarter awr ola' pan oeddan ni'n rhoi nhw dan tipyn o bwysau," meddai Warren Gatland wedi'r golled i'r Crysau Duon

'Gorau yn y byd'

Dywedodd Gatland ei fod yn falch o berfformiad ei dîm, ond bod y canlyniad yn cadarnhau safle'r Crysau Duon fel tîm rygbi undeb gorau'r byd.

"Dwi'n meddwl bod 'na gyfnodau ble wnaethon ni eu hysgwyd go iawn," meddai Gatland, sy'n hannu o Seland Newydd.

"Roedd 'na adegau yn ystod y chwarter awr ola' pan oeddan ni'n rhoi nhw dan tipyn o bwysau, ond fe ddaethon nhw allan y pen arall a dyna pam eu bod nhw'r gorau yn y byd.

"Mae'n rhaid i ni ddysgu o hynny."

Roedd 'na ganmoliaeth i'r crysau cochion gan hyfforddwr Seland Newydd hefyd - bu Steve Hansen yn hyfforddi Cymru rhwng 2002 a 2004. Ond fe wadodd bod ymdrechion Cymru wedi "ysgwyd" ei dîm.

"Mae'n nhw'n ei galw'n gêm brawf am ei bod yn brawf o allu corfforol a meddyliol, a phan 'da chi'n wynebu ochr dda 'da chi'n disgwyl cael eich profi.

"Dydw i ddim yn credu'n bod ni wedi cael ein hysgwyd, ond fe gawson ni ein profi yn bendant."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Cymru ar y blaen gyda 12 munud i fynd, cyn ceisiau gan Beauden Barrett a Kieran Read (uchod) selio'r fuddugoliaeth i Seland Newydd

'Blino oherwydd yr ymdrech'

Ychwanegodd fod Cymru wedi cael eu llorio yn y 10 munud ola' am fod y Crysau Duon wedi gweithio ar dactegau i fynd i'r afael ag amddiffyn y tîm cartre'.

Dywedodd Hansen hefyd ei fod yn credu fod Cymru wedi blino oherwydd eu hymdrechion yn ceisio cadw'r ymwelwyr dan reolaeth.

"Roedd yr ymdrech wnaethon nhw'i roi yn y 55 munud yn dda, dda iawn ac fe weithion nhw'n hynod galed yn yr amddiffyn i'n rhoi ni dan bwysau.

"Fe wnaethon nhw'n rhoi ni dan bwysau ond roedd yn rhaid iddyn nhw weithio'n galed ac mae angen talu'r pris am hynny ar ryw bwynt.

"Dydw i ddim yn credu mai problem ffitrwydd sydd ganddyn nhw - y broblem ydy'u bod nhw wedi gorfod amddiffyn am gyfnodau hir o'r gêm ac mae'n llawer iawn anoddach amddiffyn nag ymosod."

'Dim gofyn mwy'

Dywedodd Gatland ei fod yn falch o berfformiad Cymru, er iddyn nhw golli am y 26ain tro'n olynol yn erbyn Seland Newydd. Ychwanegodd ei fod yn credu y gallan nhw nawr roi'r Springboks dan bwysau yn y gêm ola'.

"Ro'n i'n falch iawn o'u perfformiad, a'r ymdrech a'r ymrwymiad ddangosodd yr hogiau yn y gêm," meddai.

"Dwi'n credu'n bod ni wedi rhoi popeth y gallan ni fod wedi'i roi ac alla' i ddim gofyn mwy gan y chwaraewyr.

"Roedd yn wych fod y chwaraewyr wedi ymateb [wedi'r gêm] ynghlych eisiau sicrhau'n bod ni'n gallu rhoi De Affrica dan yr un math o bwysau, a gobeithio bydd chwarae am yr 80 munud yn llawn yn sicrhau buddugoliaeth."

Ddydd Llun cyhoeddodd Warren Gatland eu bod yn gohirio cyhoeddi'r tîm i wynebu De Affrica tan 11:00 ddydd Iau.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na dorcalon i'r Cymry yn y munudau ola' pan gollown nhw o 31-30 yn erbyn De Affrica fis Mehefin