Gwersyll yr Urdd yn dathlu'r 10

  • Cyhoeddwyd
Bryn TerfelFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwersyll ei agor yn swyddogol gan Bryn Terfel

Mae dros 3,000 o blant ardal Caerdydd a'r cymoedd yn heidio i Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan y Mileniwm i ddathlu pen-blwydd Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd yn 10 oed.

Mae'r gwersyll wedi ei leoli yng Nghanolfan y Mileniwm.

Cafodd Gwersyll yr Urdd Caerdydd ei agor yn swyddogol gan Bryn Terfel ar 27 Tachwedd, 2004, ddiwrnod cyn i'r Frenhines agor Canolfan y Mileniwm yn swyddogol.

Ers i'r gwersyll agor ei ddrysau, mae bron i 100,000 o blant a phobl ifanc wedi aros yno.

Yn ogystal â chynnig llety i aelodau'r Urdd o bob rhan o Gymru, mae'r Gwersyll hefyd yn cynnig gwely a brecwast i'r cyhoedd ac mae'n cael ei ddefnyddio gan sefydliadau allanol ar gyfer cynadleddau a chyrsiau preswyl.

Disgrifiad o’r llun,
Fe chwaraeodd Llywydd Anrhydeddus yr Urdd, Prys Edwards, ran allweddol yn sefydlu'r gwersyll yn 2002

Prosiect artistig

Roedd penderfyniad yr Urdd yn allweddol i lwyddiant i ymgyrch i sicrhau £31 miliwn o arian y Loteri er mwyn Sefydlu Canolfan y Mileniwm fel canolfan genedlaethol i'r celfyddydau yng Nghymru.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr y Ganolfan, Mathew Milsom, "Heb yr Urdd, dan arweiniad eu Llywydd Anrhydeddus Prys Edwards yn ôl yn 2002, dw i'n amau a fyddai'r prosiect wedi mynd rhagddo.

"Mae ein dyled i'r Urdd yn fawr, ac i Prys Edwards yn benodol.

"O'r cychwyn, mae'r Urdd wedi bod yn bartner ar sawl prosiect ar y cyd gyda'r Ganolfan, a bwriedir cyhoeddi prosiect artistig cenedlaethol ar gyfer 2015."

Bydd cinio arbennig i gyd-fynd gyda'r Jambori i'r 3,000 o blant ddydd Llun, i ddathlu cyfraniad yr Urdd i lwyddiant y Ganolfan yng nghwmni Cadeirydd y Ganolfan, Sir Emyr Jones Parry a Prys Edwards.

Dywedodd Tim Edwards, Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd yng Nghaerdydd: "Bydd yn wych gweld miloedd o blant yr ardal yn dod yma i ddathlu ein pen-blwydd.

"Rydym ni hefyd, mewn cydweithrediad gyda Tŷ Cerdd, wedi comisiynu Caryl Parry Jones i ysgrifennu cân newydd sbon i ddathlu'r pen-blwydd, sydd yn cael ei pherfformio gan ei merch Miriam Issac, a bydd hon yn cael ei chwarae am y tro cyntaf yn y Jambori."