Ebola: Meddyg o Wynedd ymhlith tîm o wirfoddolwyr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, CDC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Disgrifiad o’r llun,
Meddygon y tu allan i uned sy'n trin achosion Ebola

Mae meddyg o Ysbyty Gwynedd ymhlith nifer o staff y Gwasanaeth Iechyd o bob rhan o Brydain fydd yn teithio i Sierra Leone ddydd Sadwrn i geisio mynd i'r afael ag argyfwng Ebola.

Mae Dr James Lavers, 37 oed, yn un o dros 30 o ymgynghorwyr, meddygon teulu a nyrsys sydd wedi gwirfoddoli i fynd i'r wlad fel rhan o'r ymdrechion ehangach gan Lywodraeth Prydain i gynnig cymorth i wledydd gorllewin Affrica.

Mae Dr Lavers yn Gofrestrydd yn yr Uned Gofal Ddwys, Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Fe fydd o a gweddill y tîm yn cwblhau wythnos o hyfforddi yn y brifddinas Freetown cyn cael eu trosglwyddo i ganolfannau meddygol sydd wedi eu codi gan aelodau o luoedd arfog Prydain.

Hyfforddi

Dywedodd Dr Lavers :"Fe wnes i benderfynu gwirfoddoli oherwydd mae'n bosib mai hwn fydd y trychineb meddygol mwyaf yn ystod fy oes.

"Er mwyn atal hyn ac er mwyn achub bywydau, mae angen cymorth ar raddfa eang iawn, a hynny yn brydlon.

"Rwy'n teimlo fod gennyf y sgiliau i helpu, felly fe wnes i wirfoddoli. Fel cofrestrydd mewn uned gofal ddwys rwy'n arfer trin pobl sy'n sâl iawn. "

Mae'r grŵp sy'n cael ei drefnu gan Lywodraeth y DU yn cynnwys nyrsys, meddygon teulu, clinigwyr, seiciatryddion ac ymgynghorwyr.

Eisoes maen nhw wedi bod yn hyfforddi mewn canolfan yn Efrog.

Dywed Dr Lavers ei bod yn disgwyl aros yn Sierra Leone am bum wythnos.

"Rwy'n meddwl ein bod mor barod ag sy'n bosib, ac rydym wedi paratoi yn dda, ond mae'n dal am fod yn brofiad anodd," meddai.

Straeon perthnasol