Canlyniadau'r Cymry yn y Pro12

  • Cyhoeddwyd
MunsterFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency

Dreigiau 12-38 Munster

Aeth y Dreigiau ar y blaen yn gynnar diolch i gic gosb gan Geraint Rhys Jones.

Munster oedd y tîm cyntaf i sgorio cais, ond llwyddodd Jones gyda chic gosb arall i leihau mantais y Gwyddelod.

Cyn iddo sgorio cic gosb arall i roi'r fantais i'r Dreigiau, a hynny o 9-7.

Dau funud wedi i'r ail hanner gychwyn, aeth Munster ar y blaen diolch i gic gosb lwyddiannus gan Ian Keatley.

Ac ychydig funudau'n ddiweddarach ychwanegodd Munster at eu mantais wrth i Duncan Casey groesi'r llinell am gais.

Sgoriodd Andrew Smith drydedd cais Munster, a gyda throsiad llwyddiannus Keatley, roedd eu mantais yn 24-9.

Llwyddodd Jones gyda chic gosb arall i leihau'r fantais honno ddau funud yn ddiweddarach.

Ond sgoriodd Casey ei ail gais i gynyddu mantais Munster i 31-12, cyn i Ronan O'Mahoney sgorio pumed cais yr ymwelwyr.

Scarlets 19-9 Glasgow

Wedi pum munud aeth y Scarlets ar y blaen wrth i Steven Shingler lwyddo gyda chic gosb, a hynny wrth i'w frawd Aaron Shingler, ddathlu chwarae ei ganfed gêm dros y rhanbarth.

Ond ni pharhaodd mantais y Scarlets yn hir, wrth i Peter Horne sgorio cic gosb i Glasgow, i ddod â'r ddau dîm yn gyfartal.

Sgoriodd Shingler gic gosb arall er mwyn rhoi'r Scarlets ar y blaen unwaith eto, ac ychwanegodd dri phwynt arall, gan ddod â'r sgôr i 9-3.

Yn gynnar yn yr ail hanner ychwanegodd Horne dri phwynt i gyfanswm Glasgow, cyn sgorio ail gic gosb i ddod â'r sgôr yn gyfartal.

Sgoriodd Shingler gic gosb arall, cyn i Rory Pitman sgorio cais i'r Scarlets gyda llai na phum munud tan y chwiban olaf, ac ychwanegodd Shingler y trosiad, er mwyn rhoi mantais o 19-9 i'r Cymry.

Ulster 25-16 Gweilch

O fewn deg munud roedd Darren Cave wedi llwyddo i sgorio cais i'r tîm cartref, cyn i Paddy Jackson gicio'r trosiad i roi Ulster 7-0 ar y blaen.

Ychwanegodd Jackson gic gosb at ei drosiad i gynyddu mantais Ulster, cyn i Jackson sgorio cic gosb arall i ddod â'r sgôr i 13-0.

O'r diwedd ychydig funudau cyn diwedd yr hanner cyntaf, llwyddodd y Gweilch i gael gafael ar eu pwyntiau cyntaf, gyda Sam Davies yn sgorio cic gosb.

Ond gyda llai na munud i fynd cyn diwedd yr hanner cyntaf, llwyddodd Ulster i sgorio eu hail gais, diolch i Franco van der Merwe.

O fewn munudau cyntaf yr ail hanner sgoriodd Martin Roberts gais i'r Gweilch, gan leihau mantais y tîm cartref.

Cafodd y fantais honno ei lleihau ymhellach wrth i Davies sgorio dwy gic gosb arall.

Llai na dau funud cyn diwedd y gêm llwyddodd Ulster i sgorio cais a throsiad er mwyn sicrhau buddugoliaeth o 25-16.