Cwest: 'Diffyg gofal sylfaenol a thrugaredd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Glyn Roberts, 61 oed o Langernyw, ger Abergele, o ganser y pancreas yn 2008, fisoedd wedi iddo wella o ganser y prostad.

Mae'r rheithgor yn y cwest i farwolaeth Glyn Roberts, claf canser yn Ysbyty Glan Clwyd, wedi dod i reithfarn naratif gan ddweud ei fod wedi dioddef "diffyg gofal nyrsio sylfaenol a thrugaredd" yn ystod oriau olaf ei fywyd.

Bu farw Glyn Roberts, 61 oed o Langernyw, ger Abergele, o ganser y pancreas yn 2008, fisoedd wedi iddo wella o ganser y prostad.

Mae gweddw Mr Roberts, Diane Roberts, wedi croesawu'r casgliad hwn gan ddweud ei bod hi'n gobeithio y bydd addewidion i wella safon y gofal yn cael eu gwireddu.

Wedi dau ddiwrnod o dystiolaeth yn y cwest yn Rhuthun, cofnododd y rheithgor o bum dyn a thair dynes, reithfarn naratif.

Marw cyn triniaeth

Clywodd y cwest fod Mr Roberts wedi cael gwybod ei fod wedi gwella ym mis Gorffennaf, ond aeth i deimlo'n wael eto ym mis Medi, gan ddioddef o boen yn ei fol a diffyg chwant bwyd.

Wedi iddo fynd at y meddyg teulu fis Hydref, cafodd driniaeth niwmonia.

Roedd Mr Roberts yn dal i boeni fod rhywbeth o'i le, felly trefnodd apwyntiad preifat ganol Rhagfyr. Bu farw ddiwedd y mis cyn derbyn unrhyw driniaeth.

Yn 2011, fe dderbyniodd ymchwiliad gan yr ombwdsman nifer o gwynion teulu Mr Roberts, yn cynnwys "nad oedd staff clinigol wedi gallu adnabod pa mor ddifrifol oedd cyflwr y claf" yn y dyddiau cyn ei farwolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd.

Dywedodd cyfarwyddwr corfforaethol nyrsio a bydwragedd bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr, Angela Hopkins, bod newidiadau wedi eu gwneud i wella gofal yn ysbytai'r bwrdd.

'Diffyg gofal a thrugaredd'

Clywodd y rheithgor ddatganiad gan yr Athro Pat Pryce, sy'n arbenigwraig canser.

Fe ddywedodd hi nad oedd cysylltiad rhwng y ddau achos o ganser. Ychwanegodd fod Mr Roberts wedi dioddef "anlwc fawr" am iddo ddatblygu dau fath o'r clefyd.

Dywedodd bod meddygon wedi ymddwyn yn addas, gan gynnal profion gwaed a gweithio'n gyflym, ac na fyddai rhai o ganfyddiadau ymchwiliad yr ombwdsman wedi gwneud gwahaniaeth, gan fod gan Mr Roberts ganser ffyrnig.

Wrth gofnodi'r rheithfarn naratif, dywedodd cadeirydd y rheithgor "bod diffyg gofal nyrsio sylfaenol, trugaredd, cefnogaeth a chyfathrebu tuag at y claf a'i deulu, yn ystod dyddiau olaf ei fywyd".

"Rydym yn gobeithio y bydd ein penderfyniad yn gymorth i ddod â'ch poen i ben."

Wedi'r gwrandawiad, dywedodd Mrs Roberts: "Rydw i'n falch bod y rheithgor wedi dod i'r casgliad hwn gan wneud sylwadau am safon y gofal dderbyniodd fy ngŵr. Ni fyddwn wedi bod yn hapus gyda rheithfarn o 'achosion naturiol'.

"Rydw i'n gobeithio y bydd y newidiadau rydym ni wedi clywed amdanyn nhw'n cael eu gwireddu."

Straeon perthnasol