Buddsoddiad £100 miliwn i Airbus

  • Cyhoeddwyd
airbus
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ffatri ym Mrychdyn wedi bod yn cynhyrchu adenydd awyrenau ers 1939

Mae Airbus wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £100 miliwn yn y cwmni, a bydd £48 miliwn o'r swm yn cael ei neilltuo i'r ffatri ym Mrychdyn ar Lannau Dyfrdwy.

Bydd y buddsoddiad yn diogelu 6,000 o swyddi yng Nghymru ac yn helpu'r ffatri i gystadlu yn erbyn cystadleuwyr eraill yn y diwydiant.

Daw'r buddsoddiad gan Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r cwmni eu hunain.

Mae tua 10,000 o bobl yn gweithio rhwng y ffatri ym Mrychdyn a'r ffatri yn Filton, ger Bryste ac mae'r canolfannau yn gyfrifol am ddylunio, profi a gweithgynhyrchu adenydd ar gyfer y fflyd gyfan o awyrennau masnachol gan Airbus.

Dywedodd Paul McKinlay, sy'n rhedeg y ffatri ym Mrychdyn, fod hyn yn "newyddion gwych i'r gweithlu yma, a bydd yn helpu'r ganolfan i ddod hyd yn oed yn fwy effeithlon."

Buddsoddi yn y gweithlu

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi addo ymrwymo £8.1 miliwn ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf ar gyfer hyfforddi a gwella sgiliau'r rhai sydd eisoes yn gweithio ym maes awyrofod yng Nghymru, a fydd yn help i hyfforddi'r gweithlu Cymreig "i fanteisio i'r eithaf ar y buddsoddiad mewn technoleg newydd."

Wrth gyhoeddi'r cyllid ar gyfer yr hyfforddiant, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Mae'r diwydiant awyrofod mor bwysig i Gymru ac mae angen i ni wneud yn siŵr bod sgiliau ein gweithlu yn symud ar y cyflymder y datblygu technolegol yn y maes hwn.

"Bydd y cyllid hwn yn helpu i ddiogelu swyddi ym Mrychdyn ac yn sicrhau ein bod yn parhau i fod ar flaen y gad gyda thechnoleg newydd ac arloesed mewn marchnad fyd-eang hynod gystadleuol."

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb: "Mae arloesi a gweithgynhyrchu yn ganolog i economi Gogledd Cymru ac mae Airbus yn stori o lwyddiant ysgubol ar gyfer yr ardal.

"Mae'r cyhoeddiad heddiw yn golygu y gall y cwmni yn awr gynhyrchu mwy o'r adenydd awyrennau mwyaf technolegol yn y byd yma yng Nghymru.

"Mae cwmnïau fel Airbus yn allweddol i lwyddiant ein cynllun economaidd hirdymor - ac yn ein helpu i adfer cydbwysedd yr economi a chreu swyddi a ffyniant ar gyfer pobl yng Nghymru."