Safle hofrennydd yr heddlu i aros ym Mhenbre

  • Cyhoeddwyd
hofrennydd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr hofrennydd wedi ei leoli ym Mhenbre, ger Llanelli

Mae Comisiynydd Heddlu Dyfed Powys, Christopher Salmon, wedi cadarnhau y bydd hofrennydd ar gyfer plismona'r ardal yn cael ei leoli ym Mhenbre, ger Llanelli, fel rhan o gytundeb gyda Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu (GACH).

Fe wnaeth y safle ym Mhenbre gostio £1.6 miliwn i'w adeiladau, ac roedd yna bryder y byddai'r safle yn gorfod cau yn dilyn cyhoeddiad yn Hydref 2010 y byddai nifer hofrenyddion yr heddlu ledled Prydain yn cael eu lleihau.

Wrth ffurfio Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu roedd disgwyl i nifer yr hofrenyddion ledled Prydain ostwng o 33 i 25, gan arbed £15miliwn y flwyddyn.

Roedd Awdurdod Heddlu Dyfed Powys wedi gwrthwynebu'r syniad o roi'r gorau i wasanaeth hofrennydd penodol ar gyfer Dyfed Powys - ardal sydd cynnwys hanner tirwedd Cymru.

Fe fydd y cytundeb, sy'n dod i rym y flwyddyn newydd, yn gweld yr Airbus EC135 yn disodli hofrennydd presennol Heddlu Dyfed Powys.

Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu fydd yn berchen ac yn gyfrifol am waith cynnal a chadw ar yr Airbus EC135.

Fe fydd nifer y staff presennol ym Mhenbre yn cael ei gwtogi o 9 i 7.

Yn ôl y cynllun newydd fe fydd hofrenyddion o San Tathan, Rhuddlan a Halfpenny Green (Wolverhampton) hefyd yn gwasanaethu Dyfed Powys.

Dywedodd Mr Salmon y bydd y gwasanaeth newydd yn golygu cost o tua £890,000 y flwyddyn.