Ymgyrch Scorpion: Arestio saith arall

Cyhoeddwyd

Mae ymgyrch Heddlu Gogledd Cymru yn erbyn troseddau difrifol yn parhau ar ôl i bedwar dyn a thair menyw gael eu harestio yn ystod oriau man y bore.

Cafodd y saith, sydd rhwng 24 a 51 oed, eu harestio ar amheuaeth o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A i ardaloedd yng Ngwynedd a Môn.

Fe gafodd y saith eu harestio ar ôl i'r heddlu archwilio tai ac eiddo yng Ngwynedd, Môn ac ardal Manceinion.

Daw'r arestiadau fel rhan o Ymgyrch Scorpion, arweiniodd at gyhuddo chwech o ddynion eraill o'r un troseddau'r wythnos diwethaf.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Arwyn Jones, sy'n arwain yr ymgyrch: Cafodd yr arestiadau eu gwneud fel rhan o'r un ymchwiliad sy'n gyfrifol am gadw chwech arall yn y ddalfa am gynllwynio i droseddu'r wythnos diwethaf."

Mae Ymgyrch Scorpion yn targedu pobl sy'n gyfrifol am droseddau difrifol yn ymwneud a chyffuriau, gynnau a masnachu pobl.

Yn ogystal, mae'r ymgyrch yn ceisio dod o hyd i arian gafodd ei ennill drwy weithredu'n anghyfreithlon.

Ychwanegodd y Ditectif Arolygydd: "Hoffwn ddiolch i'r gymuned leol am eu cymorth a'u cefnogaeth a diolch yn arbennig iddyn nhw am eu hamynedd a'u cydweithrediad yn ystod yr ymgyrch hon er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol yn ein cymdeithas, a dyma yw ein blaenoriaeth."

"Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth am gamddefnydd o gyffuriau anghyfreithlon gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu fel arall drwy Taclo'r Taclau ar 0800 555 111."

Mae'r saith yn cael eu holi mewn gorsafoedd heddlu lleol.

Straeon perthnasol