Apêl gan glwb pêl-droed Y Rhyl wedi tân

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm Corbett SportsFfynhonnell y llun, Rhyl fc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r clwb yn amcangyfrif bod gwerth oddeutu £15,000 o ddifrod wedi digwydd yn y tân

Mae clwb pêl-droed Y Rhyl wedi gorfod lansio apêl i godi arian yn dilyn tân yn eu stadiwm ar 5 Tachwedd.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i dân difrifol yn ystafell y boeler yn Stadiwm Corbett Sports, ac erbyn iddo gael ei ddiffodd roedd difrod sylweddol wedi ei wneud.

Deellir bod angen codi oddeutu £15,000 ar gyfer y gwaith atgyweirio.

Mae'n dal yn bosib ar hyn o bryd y bydd gemau'n cael eu gohirio tan i'r gwaith gael ei gwblhau.

Ffynhonnell y llun, Rhyl FC
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith glanhau wedi'r tân yn parhau

Problemau yswiriant

Mae Elfyn Jones yn un o noddwyr y clwb, ac yn aelod o'r pwyllgor. Dywedodd wrth BBC Cymru Fyw:

"Mae gan y clwb insurance yn erbyn tân wrth gwrs, ond oherwydd rhai amgylchiadau penodol doedd yr insurance ddim yn fodlon talu am bopeth gafodd ei ddifrodi.

"Rydan ni'n meddwl ar y funud y bydd o'n costio tua £15,000 - ma' isho gosod boeler newydd, trwsio'r showers yn y ddwy 'stafell newid ac ailwneud y weirio trydan oherwydd mi gafodd hwnnw'i ddifrodi hefyd.

"Mae pob clwb yn Uwchgynghrair Cymru yn gorfod gofalu bod cawodydd ar gael i'r ddau dîm ymhob gêm, ac fe allai pethau fynd yn anodd.

"Rydan ni fod i chwarae yn erbyn Caerfyrddin ddydd Sadwrn, ond mae'n ddydd Mawrth rŵan a dydi'r boeler newydd ddim yn ei le eto felly mae'n 50/50 os fydd y gêm yna'n gallu digwydd ar y funud.

"Mae'r pwyllgor wedi cyfarfod, ac roedden ni'n teimlo mai lansio apêl oedd y ffordd ymlaen i ni drio talu am y gwaith cyn gynted ag y gallwn ni."

Mewn datganiad i'r wasg, dywedodd y clwb y byddan nhw'n ddiolchgar am unrhyw roddion gan fusnesau a chefnogwyr fel ei gilydd.

"Does dim modd tan-bwysleisio pwysigrwydd yr apêl yma," medd y datganiad, "ac fe fydd CPD Y Rhyl yn croesawu unrhyw gymorth yn y cyfnod hynod anodd yma.

"Rydym hefyd yn ystyried dulliau eraill o godi arian, ond mae angen chwistrelliad brys o arian fel y gall y clwb ailddechrau chwarae yn Stadiwm Corbett Sports yn y dyfodol agos."