Canmoliaeth i Gymru yng Ngwlad Belg

  • Cyhoeddwyd

Owain Llŷr sy'n edrych yn ôl ar bwynt gwerthfawr i dîm pêl-droed Gymru ym Mrwsel.

Joe Ledley, Aaron Ramsey a Greth Bale ar ddiwedd y gêm yn Stadwim Brenin Baudouin
Disgrifiad o’r llun,
Joe Ledley, Aaron Ramsey a Greth Bale ar ddiwedd y gêm yn Stadwim Brenin Baudouin

Dathlu ym Mrwsel

Mi oedd wynebau cefnogwyr Cymru yn yr orsaf drên ym Mrwsel fore dydd Llun yn dweud y cyfan. Er bod y rhan fwyaf ohonyn nhw yn dioddef ar ôl noson fawr o ddathlu yn yfed y cwrw cryf lleol - fe 'roedden nhw i gyd yn wên o glust i glust. A pwy all eu beio nhw? Mae Cymru wedi cael y dechrau gorau i ymgyrch ragbrofol ers Ewro 2004 pan gollodd tîm Mark Hughes yn erbyn Rwsia.

Roedd y canlyniad yn erbyn Gwlad Belg yn un gwych. Dwi erioed wedi gweld cefnogwyr yn dathlu gêm gyfartal ddi-sgor fel y gwnaeth dilynwyr Cymru nos Sul ym Mrwsel. Ond maen nhw'n gwybod y gall y pwynt yna fod yn bwynt holl bwysig ar ddiwedd yr ymgyrch.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Christian Benteke, un o'r eilyddion ddaeth mlaen dros Wlad Belg yn yr ail hanner

Mae tîm Chris Coleman wedi chwarae pedair gêm, maen nhw wedi ennill dwy ac maen nhw wedi cael dwy gêm gyfartal. A gan gofio eu bod nhw wedi wynebu Bosnia & Herzegovina a Gwlad Belg - mae 8 pwynt allan o 12 yn gyfanswm hynod o barchus.

"Rhywbeth arbennig ar fin digwydd"

Dwi'n ddigon ffodus yn rhinwedd fy swydd i gael treulio amser efo carfan Cymru yn ystod cyfnod y gemau rhyngwladol. A dwi wedi cael y teimlad ers rhai misoedd bellach bod rhywbeth go arbennig ar fin digwydd.

Mae'r chwaraewyr yn mwynhau treulio amser efo'i gilydd ac maen nhw'n mwynhau bod yn rhan o'r garfan, ac mae'r rheolwr Chris Coleman yn haeddu gymaint o glod am hynny. Mi oedd olynnu Gary Speed yn hynod o anodd ac mi gafodd o ddechrau gwael i'w gyfnod wrth y llyw yn colli yn erbyn Mecsico, Estonia, Gwlad Belg a Serbia.

Does yna ddim amheuaeth fod y chwaraewyr bellach gant y cant tu ôl iddo. Mi oedd ymateb James Collins ar ddiwedd y gêm nos Sul yn dweud y cyfan. Eilydd oedd Collins, ond mi redodd o ar y cae a neidio ar ben y capten Ashley Williams i ddathlu.

Disgrifiad o’r llun,
Arbediodd Thibaut Courtois yn wych i atal Bale rhag sgorio o gic rhydd yn yr hanner cyntaf

Er ei fod o'n siomedig i beidio chwarae fe ddathlodd o fel ei fod o wedi chwarae 90 munud. Ac mae Coleman hefyd yn haeddu cael ei ganmol am gael ei dactegau yn hollol gywir yn erbyn Gwlad Belg.

Mi oedd sawl un yn meddwl y dylai o chwarae efo pum amddiffynnwr. Ond fe aeth o efo pedwar yn y cefn ac mi dalodd hynny ar ei ganfed. Mi oedd Ashley Williams a James Chester yn gewri yng nghanol yr amddiffyn. Joe Allen oedd seren y gêm yng nghanol cae.

Dyna'r gêm orau dwi wedi gweld Joe Ledley yn ei chael yng nghrys Cymru, ac mi oedd cyfraniad Wayne Hennessey yn y gôl hynod o werthfawr yn enwedig yr arbediad o ergyd Nacer Chadli yn yr hanner cyntaf.

Disgrifiad o’r llun,
Daeth Bale yn agos i sgorio yn yr ail hanner hefyd wrth i'w ergyd chwipio ar draws geg y gôl

Hyderus

Mi oedd cyn ymosodwr Cymru, Iwan Roberts yn rhan o dîm sylwebu Radio Cymru ym Mrwsel nos Sul, ac mae o'n hyderus y bellach y bydd Cymru yn cyrraedd rowndiau terfynol Ewro 2016:

"Mae'r prif ddetholion Bosnia & Herzegovina allan ohoni, Dim ond dau bwynt sydd ganddyn nhw ar ôl pedair gêm. Mae hi'n ras rhwng Cymru, Israel a Gwlad Belg i orffen yn y ddau safle uchaf."

Yr unig siom ydi y bydd yn rhaid aros tan fis Mawrth ar gyfer y gêm ragbrofol nesaf oddi cartref yn erbyn Israel. Israel sydd ar y brîg yn erbyn Cymru sy'n ail - mae hi'n argoeli i fod yn dipyn o gêm.

Disgrifiad o’r llun,
Gareth Bale yn dathlu pwynt pwyisg i Gymru gyda Chris Gunter

Y tro diwethaf i Gymru gyrraedd rowndiau terfynol un o'r prif gystadlaethau rhyngwladol oedd nôl yn 1958 ac i wneud hynny mi drechon nhw Israel yn y gemau ail gyfle.

Mi fyddai buddugoliaeth arall yn erbyn Israel mewn 4 mis yn rhoi tîm Chris Coleman o fewn cyrraedd y rowndiau terfynol yn Ffrainc.