Prawf dŵr i arbed cleifion ag anaf aciwt yr arennau?

  • Cyhoeddwyd
YsbytyFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae anaf aciwt yr arennau yn gallu datblygu'n gyflwr sy'n peryglu bywyd y claf yn sydyn iawn, ac felly mae darganfod y broblem yn gynnar a thriniaeth gyflym yn hanfodol.

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn datblygu prawf dŵr i gleifion sy'n dioddef o anaf aciwt i'r arennau weld a yw'n cynnwys cliwiau ynglyn â sut bydd eu cyflwr yn datblygu ac yn gwella.

Mae anaf aciwt yr arennau (AKI) yn effeithio un o bob chwech person sy'n cael eu cludo i'r ysbyty, ac mae'n achosi tua 40,000 o farwolaethau bob blwyddyn ym Mhrydain.

Mae AKI yn gallu datblygu'n gyflwr sy'n peryglu bywyd y claf yn sydyn iawn, ac felly mae darganfod y broblem yn gynnar a thriniaeth gyflym yn hanfodol.

Er bod profion ar gael i brofi am y cyflwr, mae'r canlyniadau yn gallu cymryd oriau ac o bosib ddim yn dangos y broblem yn syth.

Mae tîm o wyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi derbyn nawdd o £200,000 gan Ymchwil yr Arennau i ddatblygu prawf wrin fydd yn dangos statws yr AKI mewn claf, gan ddangos yn sydyn iawn pwy sydd mewn perygl o ddatblygu'r cyflwr a phwy sydd felly angen cael ei fonitro'n agosach.

50-60% o bobl â'r cyflwr yn marw

Mae'r arennau'n glanhau'r gwaed drwy gael gwared ar gynhyrchion gwastraff.

Anaf aciwt i'r arennau yw pan fo'r arennau ddim yn gweithio cystal ag y dylent o fewn oriau neu ddiwrnodau.

Mae'n aml yn digwydd pan fo'r arennau yn cael rhyw fath o 'sioc', er enghraifft, llawdriniaeth, haint neu glefyd difrifol.

Mae'n gallu datblygu'n broblem sy'n peryglu bywyd y claf o fewn oriau, ac felly mae darganfod y broblem yn gynnar a thriniaeth gyflym yn hanfodol.

Fe all difrifoldeb y cyflwr amrywio o fethiant bychan o'r arennau i fethiant llwyr, ac mae 50-60% o bobl sy'n datblygu'r cyflwr yn marw o ganlyniad. Dydy'r ffigwr hwn heb newid yn y pedwar degawd diwethaf.

System oleuadau traffig i helpu doctoriaid

Mae'r profion sy'n bodoli ar gyfer AKI yn cynnwys monitro wrin y claf, a mesur faint o docsinau sy'n cynyddu yn eu gwaed o ganlyniad i fethiant yr arennau. Mae'r ddau yn dangos nad ydi'r arennau yn gweithio'n iawn ond mae'r mesurau yma'n gallu cymryd oriau i newid ac o bosib ddim yn dangos y broblem yn syth.

Ond mae gwyddonwyr wedi darganfod grwp newydd o foleciwlau o'r enw microRNA fedrai helpu rhagweld datblygiad AKI. Mae data blaenorol yn dangos bod lefelau'r moelcylau yma yn newid yn AKI.

Fe fydd y tîm ym Mhrifysgol Caerdydd, dan arweiniad Dr Timothy Bowen, yn casglu profion dŵr gan gleifion sydd ag AKI er mwyn ymchwilio i weld a fedr y moleciwlau arbennig yma ragweld be all ddigwydd i'r claf. Fe allai gwahanol lefelau nodi pa mor debygol mai claf o wella o'r cyflwr neu sut gallai eu cyflwr waethygu.

Yn ôl y Dr Timothy Bowen: "Er bod modd atal AKI, mae ganddo gyfradd marwolaethau uchel. Rydym felly yn gobeithio dod o hyd i ffyrdd i adnabod pa gleifion AKI sydd fwyaf mewn perygl o'u harennau yn methu'n llwyr.

"Fe fysem yn hoffi datblygu system oleuadau traffig fydd yn helpu doctoriaid i ddweud 'mae perygl uchel bod arennau'r claf hwn yn mynd i fethu ac mae angen ei fonitro'n agosach'."

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymchwil gydag elusen Ymchwil yr Arennau, Elaine Davies: "Yn anffodus, does fawr o ddatblygiad wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf, ac mae'r gyfradd marwolaeth yn parhau yn sefydlog. .. Er ei fod yn ei gamau cynnar, rydym yn obeithiol y bydd yr ymchwil yn arwain at ateb.