Connie Fisher: crefydd, canu a David Hasselhoff...

  • Cyhoeddwyd

I'r rheiny ohonoch sy'n gwylio Songs of Praise ar y BBC, efallai byddwch chi'n sylwi bod y gyfres yn edrych ychydig yn wahanol i'r arfer o ddydd Sul 16 Tachwedd ymlaen.

Bydd y rhaglen yn rhoi llwyfan i amrywiaeth mwy eang o gerddoriaeth, ac un o brif gyflwynwyr y sioe ar ei newydd wedd yw'r gantores o Sir Benfro, Connie Fisher.

Disgrifiad o’r llun,
Connie Fisher yw un o gyflwynwyr newydd Songs of Praise

Connie enillodd y gystadleuaeth How Do You Solve a Problem Like Maria ar BBC ONE yn 2006 i chwarae'r cymeriad Maria yn y sioe gerdd Sound of Music. Buodd hi'n siarad am ei gyrfa a'r gyfres Songs of Praise ar Raglen Dylan Jones ar Radio Cymru wythnos yma.

Llongyfarchiadau ar eich swydd! Allwch chi sôn dipyn am eich rôl ar Songs of Praise?

Disgrifiad o’r llun,
Mae cynhychwyr Songs of Praise yn ceisio ehangu apêl y gyfres

Dydi hi ddim yn rôl newydd i mi, gan mod i wedi cyflwyno'r rhaglen o'r blaen, â hynny o leoliadau gwahanol o amgylch Cymru. Ond mae'r rhaglen wedi newid, er mwyn ehangu apêl y gyfres. Bydd un prif gyflwynydd i bob rhaglen, ond bydd digon o wynebau newydd a chyfarwydd bob wythnos hefyd yn cyflwyno eitemau.

Allwch chi sôn mwy am strwythur newydd y gyfres?

Mae'r eitemau yn fwy eang ac yn fwy perthnasol, sy'n gwneud y rhaglen yn fwy cyfoes. Er enghraifft, wythnos yma, rydyn ni'n siarad â merch enillodd y Loteri - gan ei bod hi'n 20 mlynedd ers dechrau'r Loteri - a holi sut wariodd hi'r pres, rydyn ni'n cyfarfod teulu Cristnogol o Syria, ac yn clywed 'chydig o ganu gospel o ganolfan Gristnogol yn Birmingham. Mae'r gyfres hefyd yn fwy hwyliog, gan fod canu wrth galon y gyfres, ac wrth gwrs, gan mod i arno fe!

Pa mor grefyddol ydych chi?

Mae ffydd yn ganolog yn fy mywyd i er sai'n mynd i'r Eglwys bob dydd Sul, ond mae bod yn foesol yn bwysig i mi.

Ydych chi wedi gorfod troi at gyflwyno oherwydd problemau efo'r llais?

Disgrifiad o’r llun,
David Hasselhoff - testun prosiect newydd Connie Fisher

O'n i'n cael problemau efo'r llais ac felly'n methu canu, ond dwi'n mwynhau gyrfa newydd yn cynhyrchu i deledu a dwi'n gweithio ym myd teledu yn llawn amser, yn datblygu syniadau. O'n i tu ôl i ddatblygu'r syniad am y rhaglen diweddar Jamie Baulch: Looking for my Birth Mum.

Ar hyn o bryd dwi ar y tîm cynhyrchu ar gyfer rhaglen ddogfen am David Hasselhoff, a'i gysylltiad â Chymru, gan fod ei gariad, Hayley, yn Gymraes. Mae David yn gymeriad mawr ond yn lovely a genuine - alla i yn sicr weld yr apêl!

Pa mor anodd ydi delio efo'r ffaith eich bod chi methu canu bellach?

Mae e yn anodd, ond o'n i'n gweithio pob dydd fel storïwr yn y theatr, a bellach dwi'n adrodd stori o flaen a thu ôl i'r camera teledu yn lle - dwi'n hapus iawn i gael gyrfa sydd yn fwy creadigol ac yn falch iawn o fy ngyrfa newydd.

Mi wnes i dyfu lan wrth actio Maria ond dwi nawr wedi cael swydd 'go iawn' fel oedd Mam eisie!

Gallwch weld Connie ar Songs of Praise ar ei newydd wedd ar BBC ONE, dydd Sul 16 Tachwedd am 16:10.