BBC Cymru Fyw

Ateb y Galw: Fflur Dafydd

Published
image copyrightFflur Dafydd

Tro Fflur Dafydd ydi hi i Ateb y Galw gan BBC Cymru Fyw yr wythnos hon. Cafodd Fflur ei henwebu gan Ynyr Roberts o'r band Brigyn.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Fy mamgu yn rhoi fy mrawd bach ar fy nghôl yng nghefn y gar, ag yntau'n newydd-anedig.

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn ieuengach?

River Phoenix.

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Anodd i ddewis un. Dwi'n codi cywilydd ar fy hun yn ddyddiol bron.

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Yn gwylio'r ffilm Pride.

image copyrightArall
image captionPride - hanes y gefnogaeth roddodd y gymuned hoyw i löwyr De Cymru yn ystod streic fawr 1985

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

Harmoneiddio gyda phopeth - hyd yn oed sŵn y tegell yn berwi neu gloch y drws ffrynt.

Dy hoff ddinas yn y byd?

Helsinki.

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Yn sobor - noson serog ar Ynys Enlli. Fel arall - parti plu fy ffrind Nia yn Corc, Iwerddon. Roedd yn rhaid i bawb wisgo barf neu fwstas ffug - doedd dim peryg i ni gael hasl gan ddynion...

image captionMae Fflur yn hapus yng nghwmni'r 20,000 o seintiau ar Ynys Enlli

Oes gen ti datŵ?

Na.

Beth yw dy hoff lyfr?

The Outsider - Albert Camus. (Y cyfieithiad Saesneg o'r clasur Ffrengig, L'Etranger)

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Dim un. Dwi'n newid fy meddwl am ddillad fel y gwynt - person cyfnodau ydw i. Roedd gen i unwaith bâr o drainers pinc 'vintage' ro'n i'n eu caru yn fwy na dim byd arall, ac ers i ni orfod ffarwelio â'n gilydd (wedi i fy nhad eu rhoi yn y bin am eu bod yn pydru), dwi wedi rhoi'r gorau i garu dillad.

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welais di?

About Elly, ffilm o Iran.

Dy hoff albwm?

Steve Eaves, Croendenau.

image captionMae Steve Eaves wedi creu cryn argraff ar Fflur

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn?

Cwrs cyntaf! Dwi'n flin iawn os yw fy nghyd-fwytawr eisiau mynd am brif gwrs yn syth. Caws gafr, pate, eog, corgimwch, cawl ag ati - dwi wrth fy modd gyda nhw i gyd. Mewn byd delfrydol mi fyddwn yn bwyta cyrsiau cyntaf trwy'r dydd.

Pa un sydd orau, anfon neges tecst neu ffonio?

Does dim amser gen i i siarad yn gall gyda neb dyddiau yma, felly testun bob tro.

Petaset ti'n gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Stevie Wonder - hoffwn archwilio ei feddwl cerddorol anhygoel.

image captionFaint o gyfrinachau cerddorol Stevie Wonder fyddai Fflur yn dod i wybod amdanyn nhw wrth gamu i'w esgidiau am y diwrnod?

Pwy fydd yn Ateb y Galw wythnos nesa'?

Arwel Gildas

Pynciau Cysylltiedig

  • Ateb y Galw