Coleman: 'Colli yn annerbyniol'

  • Cyhoeddwyd
Gareth Bale ac Eden HazardFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Bale ac Eden Hazard yw'r dynion peryglus i'r ddau dîm

Mae yna hen ddihareb bêl-droed sy'n dweud nad colli yw'r peth gwaethaf ond mai gobaith sy'n brifo.

Sawl tro dros yr 50 mlynedd diwethaf y mae tîm pêl-droed Cymru wedi dechrau am ymgyrch i gyrraedd rowndiau terfynol naill ai Cwpan Y Byd neu Bencampwriaeth Ewrop gyda gobaith?

Y rhai mwyaf diweddar oedd ymgais tîm Terry Yorath i gyrraedd Cwpan y Byd yn 1994, gan golli'r gêm olaf ym Mharc yr Arfau, ac yna tîm Mark Hughes yn colli gêm ail gyfle yn erbyn Rwsia er iddyn nhw guro'r Eidal yn y grŵp.

Colli o sefyllfaoedd da oedd yr hanes, ac mae'n ddealladwy felly fod pobl yn wyliadwrus o ddarogan llwyddiant yn rowndiau rhagbrofol Euro 2016 er i'r enwau ddaeth o'r het yn grŵp Cymru yn weddol foddhaol.

Ond tair gêm a saith pwynt yn ddiweddarach, mae Cymru ar frig Grŵp B yn wedi teithio i Wlad Belg i herio ffefrynnau'r grŵp, ac am y tro cyntaf mae'r rheolwr Chris Coleman yn swnio'n fwy heriol a gobeithiol nag erioed o'r blaen.

'Pob lwc!'

Gyda nifer o'r chwaraewyr oedd yn absennol o'r fuddugoliaeth yn erbyn Cyprus yn y gêm ddiwethaf yn dychwelyd, hwyrach fod ganddo reswm i fod felly, ond mae'n gwybod hefyd bod y gwrthwynebwyr yn gryf.

Dywedodd: "Mae pobl yn sôn am Bale a Hazard {Eden Hazard - seren Chelsea a Gwlad Belg} gan ddweud bod Cymru yn dîm un dyn, neu bod Belg ddim yn perfformio os nad yw Hazard ar ei orau.

"Yn sicr mae gan y Belgiaid safon ymhob safle, ond mae modd eu curo nhw yn bendant.

"A fedran nhw rwystro Baley? Gallan os gawn nhw ddiwrnod da a Gareth yn cael diwrnod gwael - ond os fydd Baley ar ei orau...pob lwc iddyn nhw!

"Ein meddylfryd ni nawr yw bod colli yn annerbyniol. Rydym wedi gweithio'n galetach nag erioed i fod yn galetach, yn anoddach i'n curo...mae yna ffordd i fynd eto, ond o gymharu â dwy flynedd yn ôl mae yna gadernid amdanom ni, ac ry'n ni'n gwybod sut mae ennill."

Mae'r Belgiaid wedi chwarae un gêm yn llai na Chymru wedi i'w gêm agoriadol yn erbyn Israel gael ei gohirio, ond fel Cymru, gêm gyfartal yn unig gawson nhw yn erbyn Bosnia Hercegovina, ac fe fyddai pwynt i Gymru ym Mrwsel yn ganlyniad derbyniol iawn.

Mae absenoldeb amddiffynwr Manchester City, Vincent Kompany, yn hwb gan mai ef hefyd yw capten Gwlad Belg, ond dyw Coleman ddim yn meddwl y bydd hynny'n gwneud gormod o wahaniaeth. Ychwanegodd:

"Mae'n gapten gwych ac yn un o'r amddiffynwyr gorau ar y blaned, ond mae ganddyn nhw bobl eraill sy'n gryf.

"Maen nhw'n dîm gwych, ond does dim ofn o gwbl arnom ni."

Mae Coleman wedi rhoi'r gobaith yn ôl i gefnogwyr Cymru felly. Bydd dros 2,500 sy'n teithio draw i Frwsel yn gobeithio y bydd y gobaith yn dal yn fyw ar y ffordd adre.

Bydd sylwebaeth testun o'r gêm ar BBC Cymru Fyw ddydd Sul yn dechrau am 16:30, gyda sylwadau gan Owain Tudur Jones (Falkirk a Chymru).