Cynyddu tollau Pont Hafren ym mis Ionawr 2015

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae tua 25 miliwn o gerbydau'n defnyddio'r ddwy bont yn flynyddol

Bydd toll croesi dwy Bont Hafren i Gymru yn cynyddu eto'r flwyddyn nesaf.

O 1 Ionawr, bydd yn rhaid i geir dalu £6.50 - cynnydd bach o 10c - gyda'r doll ar gyfer cerbydau nwyddau bychain a bysiau bychain yn cynyddu 30c i £13.10. Yn ogystal, bydd gofyn i yrrwyr cerbydau nwyddau mawr a bysiau dalu £19.60, cynnydd o 40c.

Mae perchnogion y pontydd, Severn River Crossing PLC, yn cynyddu'r tollau bob mis Ionawr a hynny yn unol â'r mynegai pris manwerthu.

Bob blwyddyn mae mwy na 25 miliwn o gerbydau'n defnyddio'r pontydd.

Mae'r tollau'n cael eu defnyddio i dalu am gost adeiladu'rddwy bont.

Mae galwadau eisoes wedi eu gwneud i ostwng y tollau, ac mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi gaddo cael gwared ar y doll pe baen nhw'n llywodraethu ar ôl etholiad cyffredinol 2015.

Straeon perthnasol