Rhybudd am lifogydd pellach yn ne orllewin Cymru

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd Aberteifi
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd nifer o gartrefi yn Aberteifi eu taro gan lifogydd yr wythnos ddiwethaf.

Mae arbenigwyr tywydd yn rhybuddio y gall glaw trwm achosi llifogydd pellach mewn rhannau o dde orllewin Cymru sydd eisoes wedi dioddef llifogydd yn yr wythnos ddiwethaf.

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin ddydd Gwener.

Mae'r ddwy sir wedi gweld llifogydd dros y penwythnos diwethaf ynghyd â glaw trwm dros nos ddydd Mercher.

Yn ôl rhybudd y Swyddfa Dywydd mae'r tir yn parhau i fod yn ofnadwy o wlyb yn dilyn y glaw sydd eisoes wedi disgyn.

Dywed: "Ble bydd cawodydd trymion am gyfnodau hir mae risg cynyddol o lifogydd."

Yn ôl yr arbenigwyr gall y cawodydd "uno" wrth deithio ar draws de orllewin Cymru, gan greu cyfnodau o law trwm a all barhau am awr neu fwy.

Mae'r rhybudd yn parhau o 16:00 ddydd Gwener i 06:00 ddydd Sadwrn.