Profi diogelwch ffyrdd Caerdydd

Gan Geraint Thomas
BBC Newyddion

  • Cyhoeddwyd
Geraint Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Fe aeth gohebydd BBC Cymru, Geraint Thomas, ar ei feic ar hyd rhai o lonydd Caerdydd

Mae yna alw ar bobl i fod yn fwy ymwybodol o'i gilydd wrth ddefnyddio heolydd.

Ac yn ystod wythnos diogelwch y ffyrdd, dywed yr heddlu y byddant yn cynyddu eu hymdrechion i ddal pobl sy'n torri'r gyfraith wrth yrru dros y dyddiau nesaf.

Bydd yna bwyslais ar amddiffyn y rheini sy'n cerdded wrth ymyl, neu'n beicio ar lonydd Cymru.

Yn ôl yr ystadegau, mae gyrrwyr yn cael eu cosbi am yrru'n ddiofal neu am oryrru pob deng munud.

Y llynedd, cafodd cyfanswm o bron 55,000 eu cosbi, a chafodd 111 eu lladd a dros 1,000 eu hanafu'n ddifrifol.

'Unigolion bregus'

Pobl sy'n cael eu disgrifio fel 'unigolion bregus' sy'n cyfateb i hanner y marwolaethau ar strydoedd y Deyrnas Unedig.

Hynny yw, cerddwyr, beicwyr modur, pobol sy'n merlota a phobl sy'n seiclo.

Ar ôl bod ar fy meic ar heolydd Caerdydd, fe gefais sgwrs gyda Huw Thomas o Sustrans Cymru, a gofyn iddo pam fod un o'r lonydd beicio yn dod i ben mor sydyn.

Disgrifiad,

Ar dy feic

Yn ôl Huw Thomas, Sustrans Cymru: "Beth sydd gyda ni fan hyn yw llwybr sy'n cael ei rannu - i ffwrdd o'r hewl - rhwng beicwyr a cherddwyr sydd yn sydyn yn dod i ben gydag arwydd yn dweud 'diwedd y llwybr', heb unrhyw gyfarwyddyd na ffordd i'r beicwyr fynd ymlaen i'r ffordd. "

"Ma' 'na stepen balmant i'r beiciwr a dyw gyrwyr car ddim yn disgwyl hynny chwaith. Felly diffyg bach o gynllunio, dyna'r broblem ar ddiwedd y dydd.

Gofynnais iddo pa fath o broblemau mae hyn yn ei achosi?

"Mae'n gur pen i gerddwyr ac i feicwyr, mae e o bosib yn creu bach o densiwn rhwng y ddau grŵp yna, achos yn amlwg tu hwnt i'r llwybr does 'na ddim caniatâd gan y beiciwr i fod yn beicio," meddai Mr Thomas.

"Felly os yw cerddwr yn ei weld e, mae hynny'n codi tensiwn.

"Ac wedyn mae'n beryglus yn amlwg i feiciwr fynd yn sydyn ymlaen i'r ffordd, heb unrhyw fath o baratoad a heb fod y gyrrwr yn ei ddisgwyl e.

Ond be allwn ni ei wneud i wella'r berthynas rhwng beicwyr a gyrrwyr ar y ffordd?

Yn ôl Huw Thomas: "Dwi'n credu bod yr hyn sy'n cael ei alw amdano gan yr ymgyrch, i edrych mas am ein gilydd, yn gam pwysig, a rhoi bach mwy o ystyriaeth i beth mae defnyddwyr ffyrdd eraill ei angen," meddai Mr Thomas.

"Ac wedyn allwn ni neud mwy o ran dylunio'r adeiladwaith yn well.

"Mae'r Act Teithio Llesol newydd yn mynd i roi canllawiau ar sut i ddylunio adeiladwaith mewn ffordd mwy diogel i feicwyr, i gerddwyr ac i yrrwyr.

"O ran y gyrrwr, mae angen edrych allan ar y ffordd i gymryd hi gan bwyll, i beidio gyrru dros cyflymder y speed limit, ac i arafu lawr mewn ardaloedd prysur i ugain milltir yr awr."