Glo brig: Cais am achos newydd yn methu

  • Cyhoeddwyd
East Pit, Dyffryn Aman
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr honiadau yn ymwneud â phedwar safle glo brig, gan gynnwys East Pit yn Nyffryn Aman.

Mae'r Swyddfa Twyll Difrifol wedi methu yn eu cais i'r Uchel Lys i ail ddechrau achos troseddol yn erbyn chwech oedd wedi'u cyhuddo o gynllwynio i dwyllo mewn cysylltiad â phedwar safle glo brig yn ne Cymru.

Roedd y chwech - yn cynnwys cyn brif weithredwr Clwb Pêl-droed Caerdydd, Alan Whiteley, a chyn gyfarwyddwyr Celtic Energy, Richard Walters a Leighton Humphreys - yn gwadu cyhuddiad o gynllwynio i dwyllo cynghorau Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys, yn ogystal â'r Awdurdod Glo.

Yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Chwefror penderfynodd y barnwr na allai'r achos barhau.

Ond penderfynodd y Swyddfa Twyll Difrifol geisio defnyddio gweithdrefn, nad yw'n cael ei ddefnyddio'n aml, i geisio ail ddechrau'r achos.

Gwrthododd yr Uchel Lys y cais gan y Swyddfa Twyll Difrifol, a ni fydd yr achos troseddol yn erbyn y chwech yn parhau.

£115 miliwn

Roedd yr erlyniad wedi honni fod y chwech wedi cynllwynio i sefydlu cwmni ar Ynysoedd Virgin y DU, a throsglwyddo perchnogaeth dros y safleoedd glo brig i'r cwmni newydd (Celtic Regeneration), fel na fyddai Celtic Energy yn gorfod adfer y safleoedd ar ôl gorffen cloddio.

Gallai'r gwaith hwnnw fod wedi costio hyd at £115 miliwn.

Dywedodd y barnwr ym mis Chwefror nad oedd y chwe diffynnydd wedi gweithredu'n anghyfreithlon hyd yn oed os oedden nhw wedi ymddwyn yn anonest.

"Does dim modd galw ymddygiad cyfreithlon yn anghyfreithlon ar unrhyw gyfri'," meddai Mr Ustus Hickinbottom bryd hynny.