John Owen: Dedfryd o bum mlynedd dan glo am ddwyn £1m

  • Cyhoeddwyd
John Owen
Disgrifiad o’r llun,
Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.

Mae cyn grwner Sir Gaerfyrddin wedi ei ddedfrydu i bum mlynedd dan glo am ddwyn £1 miliwn.

Ym mis Medi fe wnaeth John Owen, sy'n 79 oed o Landeilo, bledio yn euog i 17 cyhuddiad o ladrata a chadw cyfrifon ffug.

Roedd Owen wedi dwyn yr arian o ystâd John Williams, wedi iddo gael ei ddewis fel un o'r rhai oedd yn gyfrifol am ddosrannu ewyllys Mr Williams wedi ei farwolaeth.

Bu Owen yn grwner am 25 mlynedd cyn iddo ymddiswyddo yn 2011.

Clywodd y llys bod Mr Williams heb briodi ac nad oedd ganddo deulu agos, ac i'w fferm gael ei gwerthu yn 1996.

Cafodd tri o bobl eu penodi i oruchwylio ei ewyllys, ond bu farw'r ddau arall.

Dywedodd Catrin Evans, pennaeth uned achosion cymleth Gwasanaeth Erlyn y Goron: "Roedd Mr Owen yn gyfreithiwr uchel ei barch a chrwner Sir Gaerfyrddin. Ond dros gyfnod o amser bu'n ymddwyn yn anonest fel cyfreithiwr ac ymddiriedolwr ystâd y diweddar Mr Williams.

"Roedd Mr Owen yn un o dri ymddiriedolwr a phan fu farw'r ddau arall, roedd yn gyfrifol am weinyddu'r ystâd.

"Camddefnyddiodd ei safle er mwyn dwyn £1 miliwn.

"Rydym yn ddiolchgar i'r tystion sydd wedi gwneud datganiadau yn cefnogi achos yr erlyniad, gan sicrhau bod Mr Owen wedi gorfod wynebu canlyniadau ei weithredoedd."