Rhybuddion am wyntoedd cryfion

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunSean O’Donovan
disgrifiad o’r llunDifrod gan wynt ar Ynys Y Barri

Mae disgwyl i wyntoedd o hyd at 75 m.y.a. daro arfordir gorllewin Cymru ac mae difrod eisoes wedi ei achosi wrth i goed gwympo.

Cafodd cyfyngiadau cyflymdra eu gosod ar rannau o'r M4, a bu'r A470 ar gau yn ardal Llanfair ym Muallt ar ôl i goeden gwympo.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd mae rhybudd oren, byddwch yn barod ar gyfer problemau trafnidiaeth, wedi ei gyhoeddi ar gyfer siroedd Caerfyrddin, Abertawe, Ceredigion, Gwynedd a Phenfro.

Mae rhybudd oren hefyd yn rhybuddio am ddifrod posib i adeiladau a choed.

Cafodd cyfyngiadau o 40 m.y.a. eu gosod ar yr hen Bont Hafren, ac mae un lôn wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad.

Rhybudd llifogydd

Mae cyfyngiadau cyflymdra hefyd ar yr M4 yn Llansawel, a rhwng cyffordd 41 a 42.

Fe gwympodd dwy goeden ar Ffordd Blaenau'r Cymoedd - A465 - rhwng cylchdro Cefn Coed a chylchdro Dowlais.

Mae coeden arall sydd wedi cwympo yn rhwystro traffig ar ran arall o'r A465, rhwng Baverstocks a chylchdro Hirwaun.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd llifogydd ar gyfer tir isel gerbron afonydd yn ne Sir Benfro.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol