Gordewdra yn 'epidemig' yng Nghymru medd Mark Drakeford

  • Cyhoeddwyd
Mark Drakeford
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Drakeford wedi galw am sefydlu system reoleiddio i leihau faint o siwgr sydd mewn bwyd.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi dweud bod gordewdra yn "epidemig" yng Nghymru.

Mae'n galw am sefydlu system reoleiddio i leihau faint o siwgr sydd mewn bwyd.

Dywedodd Mr Drakeford y byddai iechyd y cyhoedd yn elwa pe bai hi'n ofynnol ar y diwydiant bwyd i leihau faint o siwgr sydd yn eu cynnyrch.

Wrth gyfaddef bod gordewdra'n broblem, ychwanegodd bod y nifer sy'n ysmygu wedi disgyn ynghyd â'r nifer o bobl ifanc sy'n yfed alcohol.

'Gwahanol ddewisiadau'

Wrth siarad â Huw Edwards ar raglen Wales Report y BBC, dywedodd: "Erbyn hyn mae'r gwasanaeth iechyd yn gwneud llawer o waith yn mynd i'r afael â goblygiadau bywydau pobl ar eu hiechyd.

"Ni fyddai'r problemau rheiny wedi codi petai pobl wedi gwneud gwahanol ddewisiadau yn gynharach yn eu bywydau."

Dywedodd Mr Drakeford bod angen "darganfod gwell ffyrdd o weithredu ar y cyd" er mwyn gwella iechyd y cyhoedd ar draws y wlad.

"A phan rydym ni wedi creu'r amodau sy'n galluogi i bobl edrych ar ôl eu hiechyd eu hunain yn well, mae'n rhaid i ni ddweud wrthyn nhw bod ganddyn nhw gyfrifoldebau.

"Cyfrifoldebau i edrych ar ôl eu hiechyd er mwyn i'r gwasanaeth iechyd allu gwneud y gwaith rydych chi am iddo wneud yn y dyfodol."

Ychwanegodd mai'r gyfrinach ar gyfer creu gwasanaeth iechyd y dyfodol fydd "darganfod ffyrdd o osgoi'r niwed mae modd ei osgoi".