Dathlu 20 mlynedd o gydweithio rhwng Cymru ac Iwerddon

  • Cyhoeddwyd
Fflag yr UEFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Yn ystod y cynllun 2007-2013 mae £42 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi ei fuddsoddi mewn 41 prosiect cydweithredol.

Bydd un o weinidogion Llywodraeth Cymru yn ymweld â Chastell Dulyn ddydd Gwener er mwyn dathlu 20 mlynedd o gynllun ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n cefnogi prosiectau yng Nghymru ac Iwerddon.

Daw ymweliad Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid â Dulyn, wedi i Arlywydd Iwerddon, Michael D Higgins, ymweld â Chymru fis diwethaf.

Yn ystod y cynllun ariannu, rhwng 2007-2013, mae £42 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi ei fuddsoddi mewn 41 prosiect cydweithredol.

Mae Rhaglen Cydweithredu Cymru/Iwerddon yn cefnogi prosiectau cydweithredol rhwng partneriaid yng Nghymru ac Iwerddon.

£80 miliwn

Yn ystod seremoni yng Nghastell Dulyn i ddathlu'r garreg filltir, bydd Gweinidog Gwariant Cyhoeddus a Diwygio Iwerddon, Brendan Howlin, yn trosglwyddo'r awenau dros reolaeth y cynllun i Gymru ar gyfer 2014-2020.

Ar hyn o bryd, mae'r cynllun newydd yn cael ei drafod gan y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd y cynllun werth £80 miliwn gan gychwyn yn gynnar flwyddyn nesaf.

Bydd y cynllun yn cael ei reoli gan Lywodraeth Cymru ar y cyd gyda'r awdurdodau Gwyddelig.

Dywedodd Ms Hutt: "Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae'r rhaglen Undeb Ewropeaidd hon wedi bod yn cefnogi prosiectau arloesol sydd wedi cael effaith wirioneddol ar ein heconomïau, ein pobl a'n cymunedau.

"Mae Cymru'n lle delfrydol ar gyfer masnachu ag Iwerddon, ac mae'n gyswllt i farchnad y Deyrnas Unedig a thu hwnt i Ewrop."

Cafodd y rhaglen Cymru/Iwerddon ei gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd ar 22 Medi, ac mae disgwyl iddo gael ei gymeradwyo'n ffurfiol yn 2015.