Damwain angheuol: Galw am ffordd osgoi

  • Cyhoeddwyd
Joshua DayFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu wedi cyhoeddi mai Joshua Day oedd enw'r gyrrwr fu farw yn y ddamwain, myfyriwr peirianneg amaethyddol yng Ngholeg Sir Gâr ar gampws Gelli Aur.

Wedi damwain angheuol ar yr A485 yn Alltwalis mae un o gynghorwyr Sir Gaerfyrddin wedi galw am ailedrych ar frys ar astudiaeth i adeiladu ffordd osgoi.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, sy'n cynrychioli ward Llanfihangel-ar-arth, ei bod yn credu "ei bod hi'n bryd i ni ystyried y mater hwn o ddifri unwaith eto."

Yn ôl Ms Evans, mae sôn wedi bod am adeiladu ffordd osgoi "ers blynyddoedd lawer. Cafodd cynlluniau rhagarweiniol eu llunio beth amser yn ôl ond chafodd dim byd ei 'neud."

Disgrifiad,

Y Cynghorydd Linda Evans yn cael ei holi gan ohebydd BBC Cymru, Aled Scourfield

Daw ei sylwadau ar ôl marwolaeth dyn 18 oed ddydd Mercher ar ôl gwrthdrawiad rhwng Renault Clio coch a Ford Fiesta coch.

Aed â phedwar o bobl eraill i'r ysbyty ac roedd y ffordd ar gau am oriau.

"Nid yn unig mae'n achosi tagfeydd traffig ond mae nifer o ddamweiniau drwg wedi bod yno. Sdim llai na phythefnos ers i lori daro yn erbyn tŷ yn Alltwalis," meddai hi.

"Mae'n dorcalonnus bod dyn ifanc wedi colli ei fywyd fel hyn ac rwy'n cydymdeimlo'n fawr gyda'r teulu."

Disgrifiad o’r llun,
Yr A485 i'r gogledd o Alltwalis

'Myfyriwr poblogaidd'

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi mai Joshua Day oedd enw'r gyrrwr fu farw yn y ddamwain, myfyriwr peirianneg amaethyddol yng Ngholeg Sir Gâr ar gampws Gelli Aur.

Dywedodd Peter Rees, prifathro cynorthwyol y campws: "Rydyn ni'n drist o glywed am farwolaeth Joshua, ac am fynegi ein cydymdeimlad i'w deulu a'i ffrindiau.

"Roedd e'n fyfyriwr poblogaidd gyda myfyrwyr a staff ar y campws.

"Mae gwasanaeth cynghori a chymorth ar gael i'r sawl sy'n ei ddymuno."

Disgrifiad,

Y ffordd i'r gogledd o Alltwalis

Roedd dau o'r rhai gafodd eu hanafu yn y ddamwain hefyd yn fyfyrwyr yn y coleg ac maen nhw yn Ysbyty Treforys,

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin:

"Mae'n drist i weld unrhyw farwolaethau ar y ffyrdd ac mae ein cydymdeimlad gyda'r teulu.

"Mae rhaglen diogelwch yn cael ei weithredu ar yr A485, gyda gwahanol fesurau ar hyd yr holl ffordd, gan gynnwys cyfyngiadau cyflymder newydd a mwy o arwyddion ffyrdd, ac arwyddion ar wyneb y ffordd.

"Mae yna ymchwiliad ar y gweill ac mae'n bwysig i'r ymchwiliad gael ei gwblhau er mwyn i ni wybod achos y ddamwain.

"Mae gan y cyngor sir grŵp gweithredu, sef partneriaeth o'r gwasanaethau brys, sy'n trafod materion diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r grŵp hefyd yn cynnig mesurau priodol sydd eu hangen ar gyfer llefydd lle mae yna risg o ddamwain."

Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth lori daro yn erbyn y tŷ hwn yn Alltwalis fis diwethaf