Troseddu ar gynnydd yng Nghymru?

  • Cyhoeddwyd
heddlu yn arestioFfynhonnell y llun, ALAMY
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arolwg yn dangos fod cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o droseddau treisgar difrifol

Mae trosedd yng Nghymru wedi cynyddu 17% dros y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau swyddogol a welwyd gan BBC Cymru.

Mae arolwg ar droseddu ar gyfer Cymru a Lloegr wedi gostwng yn gyffredinol dros y blynyddoedd diwethaf, ond mae'n ymddangos fod y ffigyrau ar gyfer Cymru yn unig yn groes i hyn.

Mae'r arolwg yn adrodd fod 469,000 o ddigwyddiadau yng Nghymru, o'i gymharu â 401,000 yn 2011.

Mae'r rhan fwyaf o'r cynnydd yng Nghymru wedi digwydd yn y flwyddyn ddiwethaf ac mae cynnydd mawr wedi bod yn nifer yr achosion o droseddau treisgar difrifol.

Mae'r arolwg troseddu ar gyfer Cymru a Lloegr yn arolwg o gartrefi a gynhaliwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n gofyn i bobl os ydynt wedi bod yn ddioddefwyr trosedd.

Mae nifer o droseddau nad ydynt yn cael eu hadrodd i'r heddlu yn gallu dod i'r wyneb yn yr adroddiad yma.

Roedd y ffigyrau'n amrywio o flwyddyn i flwyddyn, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae mwy o bobl yng Nghymru wedi bod yn ddioddefwr trosedd yn ôl yr arolwg.

Ffigyrau wedi gostwng dros 20 mlynedd

Er gwaethaf y cynnydd, mae'r lefel diweddar o drosedd yn hanner yr hyn oedd 20 mlynedd yn ôl - yn 1995, roedd 903,000 o ddigwyddiadau troseddol.

Mae'r data diweddaraf ar gyfer Cymru a Lloegr gyda'i gilydd yn dangos 16% o ostyngiad ar gyfer y mis diwethaf o gymharu ag arolwg y flwyddyn flaenorol. Mae hyn yn cynrychioli'r amcangyfrif isaf ers dechrau'r arolwg yn 1981.

Y brif ffynhonnell arall o ystadegau trosedd swyddogol yw'r data a gasglwyd gan heddluoedd ar nifer y troseddau a gofnodwyd.

Yn ôl y mesur hwn, roedd nifer y troseddau a adroddwyd i'r heddlu yng Nghymru yn 175,888 yn ystod y flwyddyn hyd at Fehefin 2014, ffigwr oedd i fyny 1.3% o 173,614 y flwyddyn flaenorol.

Cafodd dibynadwyedd dull yr heddlu o gofnodi ffigyrau trosedd ei drafod mewn ymchwiliad seneddol yn gynharach eleni.