John Allen: Honni iddo gael cam

  • Cyhoeddwyd
John AllenFfynhonnell y llun, Julia Quenzler
Disgrifiad o’r llun,
Yn Llys y Goron mae John Allen yn gwadu 40 o gyhuddiadau.

Mae cyn berchennog cartref plant sy'n wynebu cyhuddiadau o gam-drin wedi dweud wrth lys ei fod wedi cael cam pan y'i cafwyd yn euog o droseddau yn y gorffennol.

Mae John Allen, cyn berchennog cartref Bryn Alyn, yn wynebu 40 cyhuddiad o ymosodiadau rhyw a throseddau rhyw eraill yn erbyn 20 o blant rhwng 1968 a 1991.

Mae Mr Allen yn gwadu'r holl gyhuddiadau.

'Anlwcus'

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug awgrymodd yr erlynydd Eleanor Laws QC wrtho ei fod wedi bod "yn rhyfeddol o anlwcus" os oedd 20 o bobl wedi gwneud honiadau tebyg yn ei erbyn os oedd yr honiadau yn ffug.

Atebodd Mr Allen ei fod heb wneud dim o'i le, a'i fod wedi diodde' cam o gyfiawnder pan y cafodd llys o'n euog o droseddau rhyw yn erbyn bechgyn o dan ei ofal yn flaenorol.

Gofynnodd Ms Laws iddo: "Ydych chi wedi rhoi unrhyw reswm o unrhyw fath i'r bobl yma ddweud celwydd amdanoch chi yn y modd rhyfeddol yma?"

"Yn bersonol, nac ydwyf," atebodd.

Ychwanegodd ei fod yn credu bod y bobl oedd wedi gwneud cwynion yn ei erbyn wedi cael profiadau drwg yn eu bywydau, ac yn ceisio cyfiawnhau'r profiadau ar y pryd drwy feio Bryn Alyn.

"Fi oedd pennaeth Bryn Alyn ar y pryd, felly fi yw'r targed," meddai Mr Allen.

Cyfryngau

Roedd yn derbyn nad oedd Bryn Alyn wedi gwneud pethau'n iawn bob tro, a bod rhai elfennau o'r gofal a roddwyd yno wedi cael effaith ar drigolion, "ond nid gen i yn bersonol".

Roedd hefyd o'r farn bod y sylw i'r achos yn y cyfryngau wedi arwain at fwy o bobl yn dod ymlaen i wneud honiadau i'r ymchwiliad i gam-drin hanesyddol mewn cartrefi plant.

Cytunodd Mr Allen y gallai rhai fod wedi ei ystyried yn ddeurywiol pan oedd yn ifanc a'i fod wedi cael perthynas gyda dyn arall pan oedd yn ei ugeiniau cynnar, ond nad oed wedi cael cyfathrach lawn gyda'r dyn.

Mae John Allen, 73 oed o Needham Market ger Ipswich yn Suffolk, wedi pledio'n ddieuog i 40 cyhuddiad o ymosodiadau rhyw a throseddau rhyw eraill ar 19 bachgen ag un ferch rhwng 1968 a 1991.

Mae'r achos yn parhau.