Ched Evans yn ôl yn ymarfer

  • Cyhoeddwyd
ched enansFfynhonnell y llun, PA

Mae CPD Sheffield United wedi caniatáu i'r cyn chwaraewr Ched Evans, oedd wedi'i gael yn euog o dreisio, hyfforddi gyda nhw unwaith eto ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar.

Cafodd y chwaraewr 25 oed ei ryddhau fis diwethaf ar ôl cwblhau hanner ei ddedfryd o bum mlynedd am dreisio dynes 19 oed mewn gwesty yn 2011.

Mae dadlau wedi bod ynghylch a ddylai ailgydio yn ei yrfa pêl-droed.

Mae'r clwb sy'n chwarae yn adran un y gynghrair bêl-droed yn parhau i drafod cyn gwneud penderfyniad hirdymor am y chwaraewr rhyngwladol o Gymru.

Ond bydd rhai yn gweld penderfyniad Sheffield United i ganiatáu iddo i hyfforddi fel y cam cyntaf tuag at ddychwelyd at y clwb yn llawn amser o bosib.

Mae'r BBC ar ddeall y bydd Evans yn hyfforddi gyda'r clwb am y tro cyntaf yn ddiweddarach yr wythnos hon.

Deallir hefyd fod y clwb wedi cysylltu â'r awdurdodau pêl-droed i roi gwybod iddyn nhw eu bod am i'r chwaraewr hyfforddi gyda nhw.

Rhyddhaodd Evans, sy'n parhau i ddadlau ei fod yn ddieuog, ddatganiad fideo ar ei wefan bersonol fis diwethaf, yn dweud ei fod eisiau chwarae pêl-droed eto.

157,000 enw ar ddeiseb

Disgrifiad o’r llun,
Fe sgoriodd Evans 48 gôl mewn 113 ymddangosiad i Sheffield United.

Mae bron i 157,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn annog Sheffield United i beidio â chymryd y chwaraewr yn ôl ar ôl i'r clwb beidio ag adnewyddu ei gytundeb yn dilyn ei ddedfryd.

Daeth ei gytundeb i ben yn ystod ei gyfnod yn y carchar.

Fodd bynnag, dywedodd Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol y "dylai gael yr hawl i chwarae eto ar ôl iddo gwblhau ei ddedfryd".

Ar ôl trafodaethau hir rhwng bwrdd rheoli'r clwb, mae'n debyg eu bod wedi cytuno fod gan y chwaraewr yr hawl i ailsefydlu ei hun ar ôl ei gosb, ac yn haeddu cyfle i ddechrau o'r newydd.

Ond yn ôl rhai ffynonellau, dyw'r rheolwr Nigel Clough ddim wedi penderfynu eto a yw am weld yr ymosodwr yn ei garfan, ac yn mynnu nad yw caniatáu Evans i hyfforddi gyda nhw o reidrwydd yn golygu y bydd yn cael cynnig cytundeb newydd.

Fe sgoriodd Evans 59 o goliau mewn 167 o ymddangosiadau yn ystod cyfnodau gyda Manchester City, Norwich City a Sheffield United.

Yn ystod ei achos, cyfaddefodd Evans iddo gael rhyw gyda'r ferch 19 oed, ond gwadodd ei threisio. Cafodd ei ddyfarnu'n euog o'r drosedd gan reithgor yn Llys y Goron Caernarfon.

Mae ymchwiliad i'r achos yn aros i gael ei adolygu gan Comisiwn Adolygu Achosion Troseddol, sef y corff sy'n archwilio'r posibilrwydd o gamweinyddu cyfiawnder.