Prif weithredwr newydd i glwb pêl-droed Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm Dinas CaerdyddFfynhonnell y llun, Huw Evans agency

Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi penodi Ken Choo fel eu prif weithredwr newydd wedi iddo fod yn rheolwr cyffredinol ers pum mis.

Daeth Mr Choo, a fu'n uwch-archwilydd i Pricewaterhouse Coopers ym Malaysia, i Gaerdydd ym mis Mehefin eleni.

Dyna pryd y gadawodd y cyn brif weithredwr Simon Lim, ac mae'r cadeirydd Mehmet Dalman wedi bod yn brif weithredwr dros dro ers hynny.

Dywedodd Dalman: "Mae Ken wedi dod â sefydlogrwydd a strwythur i Gaerdydd, gan alluogi'r clwb i gynllunio i'r dyfodol."

Mewn datganiad a gyhoeddwyd gan y clwb, diolchodd Choo i Dalman a pherchennog y clwb Vincent Tan, gan ddweud:

"Mae gennym lawr o waith eto i wneud, a does dim dwywaith bod heriau o'n blaenau.

"Ond gyda chefnogaeth pawb sy'n gysylltiedig gyda chlwb pêl-droed Caerdydd, gan gynnwys ein staff ymroddgar, rwy'n hyderus y gallwn fynd o nerth i nerth ar y cae ac oddi arno."

Ychwanegodd Dalman: "Mae ei benodi fel prif weithredwr yn gydnabyddiaeth o'i waith caled, ac yn dangos ein hyder yng ngallu Ken."