Paratoi i ddymchwel bwthyn Mark Bridger

  • Cyhoeddwyd
Bwthyn Mark Bridger
Disgrifiad o’r llun,
Prynwyd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, gan Lywodraeth Cymru gyda'r bwriad y byddai'n cael ei chwalu.

Mae paratoadau ar y gweill i ddymchwel y bwthyn ble lofruddwyd April Jones gan Mark Bridger.

Prynwyd y bwthyn, oedd yn cael ei rentu gan Mark Bridger, ym mhentref Ceinws, gan Lywodraeth Cymru gyda'r bwriad y byddai'n cael ei chwalu.

Cafodd April Jones ei chipio gan Mark Bridger wrth iddi chwarae gyda'i ffrindiau ger ei chartref ar ystad Bryn-y-Gog, Machynlleth ar 1 Hydref 2012.

Bydd y gwaith o ddymchwel y bwthyn yn cychwyn wythnos nesaf.

Rhyddhad

Mae sgaffald wedi'i osod o amgylch y bwthyn ac mae teils wedi dechrau cael eu tynnu oddi ar y to.

Dywedodd y cynghorydd lleol, Michael Williams, wrth BBC Cymru: "Mae pobl yn gwerthfawrogi'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn gwneud beth maen nhw wedi addo'i wneud.

"Bydd yn rhyddhad mawr i (rieni April) Coral a Paul a gweddill teulu April Jones a'r bobl sy'n byw ym mhentref Ceinws sy'n gorfod pasio'r bwthyn yn aml, gan ail-fyw atgofion o'r gweithredoedd creulon ddigwyddodd yno.

"Bydd rhyddhad ymysg y bobl sy'n byw ym Machynlleth.

"Mae'r bwthyn wedi gweld gweithredoedd erchyll, a chynta'n byd y bydd yn diflannu, gorau'n byd."