'Dim angen' comisiynydd cyn-filwyr

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud nad oes angen comisiynydd i edrych ar anghenion cyn-filwyr yn Nghymru ar hyn o bryd.

Mewn cyfweliad ar raglen Sunday Politics Wales, fe ddywedodd Carwyn Jones ei bod hi'n anodd gweld pa gymorth fyddai comisiynydd yn ei gynnig:

"Dyw e ddim yn rhywbeth 'dy ni wedi ei glywed gan sefydliadau i gyn-filwyr. Mae'n rhaid i chi gofio mai bychan ydi Cymru. Mae'n llawer haws trefnu i gwrdd â gweinidog yng Nghymru nad ydi hi yn Lloegr."

Ychwanegodd: "Weithiau yn Lloegr, mae angen comisiynydd, ond yng Nghymru - gall sefydliadau i gyn-filwyr gyfarfod â gweinidog os ydyn nhw am wneud hynny. Fyddai rhoi rhywun yn y canol ddim yn gwneud synnwyr".

Ddydd Mercher, bydd y Ceidwadwyr Cymreig yn arwain trafodaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol, gan alw am Gomisiynydd Lluoedd Arfog. Mae'r blaid yn credu y byddai hyn yn addas i ofynion cyn-filwyr.

Ond dywedodd Carwyn Jones fod llywodraeth Cymru "yn gweithio'n agos iawn gyda sefydliadau i gyn-filwyr fel y Lleng Brydeinig, ac yn cynnal cyfarfodydd yn gyson.

"Mae gan weinidog gyfrifoldeb am edrych ar ôl lles y lluoedd arfog... 'Dy ni wastad yn gwrando arnyn nhw [y sefydliadau] i weld allwn ni wneud mwy".

Roedd Mr Jones yn siarad yn dilyn gwasanaeth cenedlaethol Cymru ar Sul y Cofio yng Nghaerdydd.