Birmingham 0-0 Caerdydd

Cyhoeddwyd

Birmingham 0-0 Caerdydd

Di-sgôr oedd hi wrth i Gaerdydd deithio i stadiwm St Andrew's bnawn Sadwrn.

Dyw Caerdydd heb guro gêm oddi cartref yn y Bencampwriaeth y tymor hwn.

Roedd rhwystredigaeth y ddau dîm yn amlwg ddiwedd y gêm, wrth i eilydd Birmingham, Wes Thomas dderbyn cerdyn coch yn dilyn ffrwgwd.

Mae'r pwynt yn gadael Caerdydd yn llonydd yn y 12fed safle yn y Bencampwriaeth.