Canibaliaeth Coed Duon: Cyhoeddi enw dynes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Matthew Williams ei arestio ar ôl iddo ymosod ar Cerys Marie Yemm

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi mai Cerys Marie Yemm yw enw'r ddynes a gafodd ei llofruddio mewn gweithred o ganibaliaeth yn Argoed, ger y Coed Duon.

Daeth swyddogion Heddlu Gwent o hyd i Matthew Williams, 34, yn ymosod ar y ddynes 22 mlwydd oed yng Ngwesty'r Sirhowy Arms.

Cafodd Williams ei saethu gyda gwn Taser cyn ei arestio, ond bu farw yn ddiweddarach.

Mae wedi dod i'r amlwg fod Williams wedi cael ei ryddhau o'r carchar yn ddiweddar.

Dywedodd Heddlu Gwent fod Williams yn lleol i'r ardal a bod y ddynes hefyd o ardal y Coed Duon.

Nid yw'r heddlu yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Ymchwiliad yr IPCC

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymchwilio i'r farwolaeth.

Fe ddywedodd yr IPCC fod swyddogion wedi ymweld â theulu Ms Yemm nos Iau.

Yn ôl llefarydd, "Mae'n gyffredin yn ymchwiliadau'r IPCC ein bod ni'n mynd i weld teulu'r un fu farw i egluro rôl yr IPCC - pam 'dy ni'n rhan o'r ymchwiliad a sut y bydd yr ymchwiliad yn datblygu ac ati.

"Yn rhan o unrhyw ymchwiliad, mae rhoi diweddariadau cyson i'r teulu yn rhan o'r broses."

Teyrngedau

Bnawn Gwener, fe ryddhaodd teulu Mr Williams ddatganiad yn mynegi eu sioc, gan dweud na all geiriau fynegi eu galar yn dilyn y digwyddiad.

Ychwanegodd y teulu, "rydym wedi ein llorio gan farwolaeth menyw ifanc, ddiniwed. Mae'n meddyliau a'n gweddïau ar hyn o bryd gyda'r fenyw ifanc, ei theulu a'i ffrindiau."

Roedd Ms Yemm yn fyfyrwraig yng Ngholeg Gwent rhwng 2008 a 2009.

Fe ddywedodd prifathro'r coleg, Jim Bennett fod colli cyn-fyfyriwr "yn brofiad hynod drist. Fe hoffen ni anfon ein cydymdeimladau dwysaf i deulu, ffrindiau ac anwyliaid Cerys."

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn parhau i fod ar y safle yn Argoed

Straeon perthnasol