Llawdriniaeth newydd i gleifion canser

Gan Steffan Messenger
Newyddion BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Uned llawdriniaeth robotaidd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y llawdriniaeth robotaidd ar gael yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd

Mae uned llawdriniaeth robotaidd newydd ar gyfer cleifion canser y prostad wedi dechrau ar ei waith yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

Y peiriant £3.5 miliwn, sy'n defnyddio nifer o fan doriadau llawfeddygol er mwyn cael gwared ar y canser, yw'r cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Er bod y math hwn o dechnoleg ar gael mewn rhai ysbytai yn Lloegr, robot yr Ysbyty Athrofaol yw'r model diweddara - ac mae'n un o ddim ond chwech yn y byd.

Mae un o bob wyth o ddynion yng Nghymru yn dioddef o ganser y prostad.

O'r 2,500 o ddynion sy'n derbyn diagnosis bod blwyddyn, mae 550 yn marw.

Disgrifiad,
Steffan Messenger

Mae diagnosis cynnar yn hanfodol, ac mewn rhai achosion mae angen llawdriniaeth sydyn i gael gwared ar y prostad.

Cafodd robot yr Ysbyty Athrofaol ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Fe fydd llawfeddygon o ardaloedd Abertawe a Chasnewydd yn defnyddio'r robot.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wrth BBC Cymru fod cynlluniau i ymestyn gwasanaeth o'r fath i weddill Cymru.