Dau wedi marw wedi 'ymosodiad' yn Argoed, y Coed Duon

  • Cyhoeddwyd
Matthew Williams
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Matthew Williams yn dilyn y digwyddiad.

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i lofruddiaeth, ar ôl i ddau berson farw yn dilyn digwyddiad mewn llety gwely a brecwast i'r di-gartref yn Argoed, y Coed Duon, Sir Caerffili, yn oriau mân fore Iau.

Credir fod yr heddlu yn trin yr achos fel un o ganibaliaeth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r Sirhowy Arms am 1.23am - wedi adroddiadau o ymosodiad.

Fe gafwyd hyd i fenyw wedi ei hanafu yn ddifrifol, ac mae'r heddlu wedi cadarnhau ei bod hi bellach wedi marw.

Fe gafodd dyn ei arestio a chafodd gwn-llonyddu (stun-gun) ei defnyddio.

Credir i'r ddau fod mewn perthynas.

Tra'r oedd y dyn wedi ei arestio, fe aeth yn anymwybodol. Er i swyddogion a pharafeddygon geisio ei adfer, bu farw.

Mae'r dyn wedi ei enwi'n lleol fel Matthew Williams, 34 mlwydd oed.

Disgrifiad,

Aled Huw oedd yn y Coed Duon

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans eu bod wedi eu galw i'r digwyddiad ar Stryd Fawr Argoed, ond bu farw dyn a dynes ar y safle.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent nad ydynt yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae'r achos wedi ei gyfeirio at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu ac mae ymchwiliad ar droed.

Dywedodd y Cynghorydd Garry Lewis bod cymuned glos wedi bod yn yr ardal, ond ei fod wedi dirywio ychydig yn ddiweddar.

"Yn sicr rydw i wedi cael sioc, bydd pobl Argoed yn pryderu yn fawr," meddai.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Ffynhonnell y llun, Wales News Service