Dim cytundeb ar werthu purfa olew Murco

  • Cyhoeddwyd
Murco petrol station in SwanseaFfynhonnell y llun, David Dixon
Disgrifiad o’r llun,
Dim cytundeb ar werthu Murco

Mae purfa olew Murco wedi methu a dod i gytundeb dros werthu'r cwmni.

Er gwaethaf ymdrechion Murco i gwblhau'r broses o werthu'r busnes i Klesch Group, nid oedd hi'n bosib iddynt gwrdd â holl ofynion y sêl.

Yn ôl undeb Unite, mae Murco'n cyflogi 400 o weithwyr, yn ogystal a 200 o weithwyr contract ychwanegol. Mae ffigyrau'n awgrymu bod y cwmni werth £30 miliwn i economi leol yn flynyddol.

Dywedodd Bryan Kelly, ar ran Corfforaeth Olew Murphey: "Dros y pedair blynedd diwethaf, rydym ni wedi bod yn gweithio'n ddiflino ar sicrhau allbwn bositif i ddyfodol y burfa a'i gweithlu. Yn anffodus, er gaethaf ein holl ymdrechion, gwrthodwyd ein dymuniadau.

"Mae hi'n gyfnod anodd ac rydym yn parhau i gefnogi ein gweithwyr cyflogedig cymaint ag sydd yn bosib."

Disgrifiad o’r llun,
Llywodraeth Cymru'n parhau i gynnig cefnogaeth

Diswyddo

Ar hyn o bryd mae gan MFG 60 o orsafoedd petrol ym Mhrydain, gan gynnwys rhai sy'n gwerthu dan labeli BP a Total.

Mi fydd terfynell ddosbarthu Sir Benfro yn parhau i gyflogi rhai personél, er bydd nifer sylweddol o'r gweithlu sy'n weddill, agos at 600, yn gwynebu diswyddiad.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Heart: "Dyma ergyd fawr i staff Murco a chwmnïau eraill o fewn cadwyn gyflenwi'r burfa olew, yn ogystal â chymunedau lleol ardal Aberdaugleddau.

"Mae Murco wedi bod yn rhan annatod o isadeiledd olew a nwy Cymru ac economi Cymru ers rhai blynyddoedd."

"Ni fydd ein cefnogaeth i Murco a'i gweithlu'n dod i ben. Rydym ni wedi cydweithio gyda rheolwyr y cwmni ers 2010 er mwyn gwneud y mwyaf o gyfleoedd i werthu'r burfa."

Bydd gweithwyr sy'n ceisio am ailhyfforddiant neu gyflogaeth yn derbyn cefnogaeth gan Gynllun Gweithredu Diswyddiadau, ReAct II. Byddwn hefyd yn rhoi cymorth i gwmnïau cadwyn gyflenwi Murco er mwyn creu ac archwilio marchnadoedd newydd trwy raglen Busnes Cymru."