Gwrthdrawiad: A470 ar agor eto

Cyhoeddwyd

Mae rhan o'r A470 ar agor eto, wedi iddi fod ynghau i'r ddau gyfeiriad ym Mhowys yn dilyn gwrthdrawiad rhwng lori oedd yn tynnu trelar, car Ford Focus a fan oedd hefyd yn tynnu trelar.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad rhwng Caersws a Llandinam ychydig wedi 11:15 fore Mawrth.

Fe gafodd yr ambiwlans awyr ei alw.

Fe gafodd dau o blant eu cludo i Ysbyty Plant Birmingham gan hofrennydd, ac fe aeth ambiwlans ag un oedolyn i Ysbyty Brenhinol Amwythig.

Does dim rhagor o wybodaeth am gyflwr yr rhai gafodd eu hanafu hyd yn hyn.