Carchar Wrecsam: Cymeradwyo cynlluniau

  • Cyhoeddwyd
Carchar Wrecsam

Mae cynlluniau manwl ar gyfer carchar gwerth £212 miliwn yn Wrecsam wedi cael eu cymeradwyo.

Neithiwr, pleidleisiodd aelodau'r pwyllgor cynllunio sirol yn unfrydol i gefnogi'r datblygiad ar safle hen ffatri teiars Firestone ar ystâd ddiwydiannol Wrecsam.

Dylai'r carchar, fydd yn gallu dal mwy na 2000 o garcharorion, agor yn 2017.

Cafodd caniatâd cynllunio ei gytuno gan gynghorwyr yn gynharach eleni.

Ond pan gafodd cynlluniau manwl eu rhoi gerbron y pwyllgor fis diwethaf, galwodd cynghorwyr am fwy o wybodaeth am agweddau penodol o'r cynllun.

Cymeradwyodd y pwyllgor y manylion neithiwr ar ôl derbyn gwybodaeth newydd gan y datblygwyr, Lend Lease.