Heddlu'n defnyddio chwistrell hylif dagrau mewn ysgol

  • Cyhoeddwyd
chwistrellydd
Disgrifiad o’r llun,
Chwistryllydd Hylif Dagrau (PAVA) tebyg i hwn a ddefnyddiwyd mewn camgymeriad

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau fod Swyddog Cyswllt Ysgolion wedi defnyddio chwistrellydd hylif dagrau (PAVA) mewn camgymeriad wrth gyflwyno gwers i ddisgyblion ysgol gynradd.

Fel rhan o'r wers yn Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed ger Caerffili, roedd y swyddog yn dangos sut oedd cyfarpar yr heddlu yn cael ei ddefnyddio.

Roedd hyn yn cynnwys arddangos sut oedd chwistrell hylif dagrau yn cael ei ddefnyddio. Ar gyfer dosbarthiadau o'r math yma fel arfer, mae'r swyddogion yn llenwi'r chwistrellydd gyda dŵr yn hytrach na'r hylif dagrau go iawn.

Ond ar yr achlysur hwn roedd hylif dagrau wedi cael ei ddefnyddio wrth ymgymryd â'r wers a chafodd y chwistrell ei ryddhau yn yr ystafell ddosbarth.

Disgyblion 4-5 oed

Dywedodd Heddlu Gwent i hyn arwain at wyth o ddisgyblion rhwng pedair a phump oed i gael eu heffeithio gan y chwistrelliad.

Yn ôl llefarydd ar ran yr Heddlu: "Derbyniodd y disgyblion ofal gan staff yr ysgol, a rhoddwyd gwybod i'w rhieni. Cysylltodd uwch swyddog â'r rhieni i esbonio beth oedd wedi digwydd, ac i drafod unrhyw bryderon, cyn cynnig ein hymddiheuriadau diffuant."

Nid oedd angen triniaeth feddygol ar y diwrnod, ond mae rhieni wedi cael cyngor i geisio sylw meddygol os ganddynt unrhyw bryderon.

Fe ychwanegodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent: "Mae ymholiadau pellach i mewn i'r camgymeriad yn cael ei wneud yn awr, ac o ganlyniad i'r digwyddiad, ni fydd Swyddogion Cyswllt Ysgolion o hyn allan yn defnyddio chwistrellau ffug mewn gwersi chwaith."