Cwm Cynon: Angen dewis ymgeisydd

  • Cyhoeddwyd
Ann Clwyd

Mae'r corff sy'n rheoli'r Blaid Lafur wedi penderfynu y bydd rhaid i Ann Clwyd fynd drwy broses o gael ei hail-ddewis er mwyn sefyll fel ymgeisydd yng Nghwm Cynon yn yr etholiad cyffredinol yn 2015.

Cyhoeddodd Ms Clwyd, sy'n 77 oed, ym mis Chwefror ei bod am ymddeol fel aelod seneddol cyn newid ei meddwl ym mis Medi.

Eisoes, roedd un o is-bwyllgorau Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol (NEC) y Blaid Lafur wedi penderfynu bod rhaid cynnal proses o ddewis ymgeisydd newydd.

Ddydd Mawrth cafodd y penderfyniad sêl bendith gan y Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol llawn.

Yn ôl Ms Clwyd, roedd nifer o etholwyr wedi gofyn iddi ail-feddwl ei phenderfyniad i ymddeol.

Rhestr fer

Daeth ei phenderfyniad ar ôl ffrae fewnol yn y Blaid Lafur i ddefnyddio rhestr fer o fenywod yn unig er mwyn dewis olynydd iddi.

Yn ôl ysgrifennydd Llafur etholaeth Cwm Cynon, Alun Williams, roedd y blaid yn lleol yn barod i fynd ar streic a pheidio cymryd rhan yn y broses o ddewis yn gyfan gwbl os oedd rhestr fer o ferched yn unig yn cael ei orfodi.

Ymateb y Blaid Lafur yng Nghymru i sylwadau Mr Williams, oedd dweud y bydden nhw'n gyfrifol am y broses o ddewis os oedd rhaid.

Mae Ms Clwyd wedi cynrychioli Cwm Cynon ers ennill is-etholiad yn 1984.

Ddydd Llun dywedodd llefarydd ar ran Llafur Cymru: "Yn ôl ein trefniadau, mae'r broses o ddewis ymgeisydd yn dechrau'n syth ar ôl i AS gyhoeddi eu bwriad o ymddeol. Fe fydd y broses o ddewis olynydd yn mynd yn ei flaen yn ddiweddarach y mis hwn."